Tăng cường phụ nữ tham gia chính trị là giải pháp then chốt thu hẹp khoảng cách giới, thúc đẩy phát triển bao trùm, bền vững

19/06/2020
Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm và sáng kiến nhằm tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị do TW Hội LHPN Việt Nam tổ chức sáng 19/6 tại Hà Nội thu hút sự tham gia đông đảo của các đại biểu là lãnh đạo, nhà quản lý, chuyên gia đến từ các bộ, ngành, tổ chức, đoàn thể, cơ quan tổ chức quốc tế tại Hà Nội.
Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Thị Hương (áo dài xanh) chia sẻ với các đại biểu tham dự hội thảo

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Thị Hương nhấn mạnh, trên bình diện quốc tế cũng như ở Việt Nam, quyền chính trị là một trong những quyền con người quan trọng nhất của phụ nữ, được pháp luật bảo vệ, xác lập năng lực pháp lý bình đẳng của phụ nữ và nam giới trong việc tham quản lý nhà nước và xã hội. Tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị là giải pháp quan trọng, then chốt giúp thu hẹp khoảng cách giới, thúc đẩy đất nước phát triển bao trùm, bền vững.

Toàn cảnh hội thảo

Đưa ra các con số dẫn chứng cụ thể, thuyết phục về thực trạng phụ nữ tham chính tại khu vực, quốc tế và đặc biệt ở Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Trần Thị Hương khẳng định, mặc dù đã đạt được những thành tựu đáng khích lệ song tỷ lệ cán bộ nữ vẫn còn khoảng cách so với các chỉ tiêu đề ra, chưa tương xứng với tiềm năng và sự đóng góp to lớn của các tầng lớp phụ nữ. Qua theo dõi một số đại hội đảng bộ cấp cơ sở vừa qua, chưa có một tỉnh nào 100% cơ sở đạt tỷ lệ nữ cấp ủy từ 15% trở lên, vẫn còn cơ sở không có cán bộ nữ trong ban thường vụ.

Tham gia hội thảo, ông Michael R. DiGregorio, Trưởng Đại diện quỹ Châu Á tại Việt Nam đưa ra những dẫn chứng dí dỏm về sự chia sẻ VIỆC NHÀ của nam giới trong thời gian cách ly xã hội do dịch Covid-19 vừa qua: “Đó không phải là việc họ không nhận ra rằng việc nhà vốn dĩ đã tồn tại – bởi nhiều nam giới đã nhấc chân lên khi vợ của họ đang lúi húi hút bụi – nhưng bây giờ họ thực sự phải làm việc đó”.

Ông Michael R. DiGregorio, Trưởng Đại diện quỹ Châu Á tại Việt Nam phát biểu tại hội thảo

Khẳng định “Việt Nam là khác biệt” trong trao quyền cho phụ nữ, ông Michael R. DiGregorio tin rằng, điều đó không có nghĩa là định kiến giới biến mất, đặc biệt là khi nói đến lãnh đạo chính trị, nơi mà tỷ lệ phụ nữ làm việc trong lĩnh vực giáo dục, y tế và kinh doanh thấp hơn nhiều so với nam giới. Và “Phụ nữ với tư cách là ứng cử viên và người trúng cử vào các cơ quan dân cử đã và đang phải đối mặt với nhiều thách thức liên quan đến cả quan niệm lẫn thể chế. Ở Việt Nam đề ra mục tiêu 30% nữ đại biểu trong Quốc hội và HĐND vào năm 2025 nhưng phụ nữ đang phải đối mặt với những với những thách thức to lớn khi tham gia và giành chiến thắng trong bầu cử. Họ có xu hướng bước vào lĩnh vực chính trị muộn hơn so với nam giới, chính điều này khiến họ có ít cơ hội thăng tiến hơn và buộc họ phải cạnh tranh với nam giới- những người có thời gian dài hơn để xây dựng liên minh chính trị.

Tại hội thảo, các đại biểu đã cùng trao đổi, chia sẻ một số vấn đề xoay quanh công tác cán bộ nữ và phụ nữ tham gia chính trị ở Việt Nam hiện nay. Trong đó, thảo luận sâu về những nguyên nhân, rào cản hạn chế cơ hội tham gia lãnh đạo, quản lý, tham gia cấp ủy, các cơ quan dân cử của phụ nữ; Chia sẻ một số kinh nghiệm, sáng kiến trong công tác đào tạo, bồi dướng, phát hiện nguồn quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ nữ ứng cử...; Đề xuất bổ sung, sửa đổi các quy định về công tác cán bộ bảo đảm nguyên tắc bình đẳng giới và các giải pháp để tăng số lượng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nữ tham gia quản lý, lãnh đạo đất nước.

Bà Nguyễn Nguyệt Nga, cố vấn cao cấp Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao chia sẻ về phụ nữ tham chính trong thời đại số

Đa số các đại biểu đều cho rằng, Việt Nam còn nhiều việc phải làm để vượt qua các rào cản về thể chế và quan niệm. Cụ thể, cần phải có những giải pháp căn cơ, đồng bộ, cụ thể như: Quyết liệt trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo, sự vào cuộc trách nhiệm của cấp ủy các cấp nhằm đảm bảo thực tế về tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy, Quốc hội, HĐND các cấp theo quy định; Nuôi dưỡng và phát triển đội ngũ nữ lãnh đạo nguồn đủ điều kiện để trở thành ứng cử viên và trúng cử; Phát triển và củng cố các mạng lưới lãnh đạo nữ hỗ trợ phụ nữ tiếp cận thông tin, cơ hội dìu dắt và phát triển nghề nghiệp; Giải quyết các khoảng cách về tuổi nghỉ hưu; Hỗ trợ các tổ chức làm về bình đẳng giới như Hội LHPN Việt Nam để cung cấp sự hỗ trợ lâu dài và hiệu quả cho phụ nữ; Thúc đẩy phụ nữ tham chính thông qua nền tảng truyền thông xã hội; Chuyển mạnh sang tư duy mới, cách tiếp cận mới về phụ nữ tham chính trong xu thế thời đại số, đáp ứng sự đổi mới toàn diện và phát triển bền vững, hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, khẳng định tâm thế mới, hình ảnh mới của xã hội Việt Nam đổi mới, công bằng, văn minh trong con mắt bạn bè quốc tế...

Hội thảo là hoạt động đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh Việt Nam đang tiến hành Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Các ý kiến trao đổi, đóng góp tại Hội thảo là cơ sở quan trọng để Hội LHPN tiếp thu, nghiên cứu nhằm xây dựng những tham mưu chính xác, hiệu quả cho Đảng, Chính phủ, Quốc hội những giải pháp về công tác cán bộ nữ đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong thời kỳ mới.

 

Thời gian qua, Hội LHPN Việt Nam luôn chủ động, tích cực tham mưu công tác cán bộ nữ, tham mưu đề xuất chính sách cho phụ nữ; nỗ lực thực hiện mục tiêu bình đẳng giới; chủ động góp ý phản biện xã hội về các vấn đề lồng ghép giới trong các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ; Giới thiệu cán bộ nữ ưu tú cho Đảng, phụ nữ tiêu biểu làm nguồn ứng cử viên đại biểu Quốc hội, HĐND; tập huấn nâng cao năng lực nữ ứng cử viên tiềm năng; nâng cao ý thức, trách nhiệm cho phụ nữ trong các cuộc bầu cử. Đặc biệt trong năm 2019, Hội đã phối hợp với Ban Dân vận TW tổ chức 3 hội nghị đánh giá 1 năm thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW của Ban Bí thư về công tác phụ nữ gắn với thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị, trọng tâm là thống nhất các giải pháp để đảm bảo chỉ tiêu cán bộ nữ.

- Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Thị Hương -

VH

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video