Tăng cường truyền thông xóa bỏ định kiến, tạo cơ hội để phụ nữ đóng góp nhiều hơn cho xã hội

16/05/2016
Đó là đề nghị của Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyết tại Hội nghị giao ban Tổng biên tập các cơ quan báo chí TW tại Hà Nội sáng 10/5/2016. Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyết đã báo cáo những kết quả hoạt động mà Hội LHPN Việt Nam đã triển khai thực hiện với tư cách là thành viên chính thức trong Hội đồng bầu cử và Ủy ban bầu cử các cấp.

Cụ thể, Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm thực hiện nhiệm vụ được phân công theo luật như: tham mưu, giới thiệu, tạo nguồn; bồi dưỡng nữ ứng cử viên; tham gia, giám sát việc thực hiện pháp luật về bầu cử; giới thiệu phụ nữ ứng cử theo luật và vận động phụ nữ tham gia bầu cử… Tính đến nay, sau hiệp thương lần 3, đã có 339 nữ ứng cử viên/870 người chính thức ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV (đạt 38,97%). Số lượng nữ ứng cử viên đại biểu HĐND cấp tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đạt tỷ lệ 39,38%.

Trong thực tế, việc một bộ phận hội viên, phụ nữ chưa nhận thức đầy đủ quyền công dân khi tham gia bầu cử, xã hội còn định kiến giới, tuyên truyền thiếu nhạy cảm giới hay việc nhiều ứng cử viên nữ vẫn đang phải “gánh” nhiều cơ cấu vẫn là những yếu tố gây cản trở sự thuyết phục cử tri trong quá trình tranh cử của các nữ ứng cử viên.

Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyết đề nghị Tổng biên tập các cơ quan báo chí quan tâm chỉ đạo, thực hiện truyền thông xóa bỏ định kiến, tạo điều kiện bình đẳng cho phụ nữ có cơ hội tham chính, nhất là trong các cơ quan dân cử. Việc đảm bảo tỷ lệ nữ trong Quốc hội, HĐND các cấp cũng là trách nhiệm của mỗi cử tri, thành viên Hội đồng bầu cử các cấp trong việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng về công tác cán bộ nữ và các cam kết của Việt Nam với Quốc tế.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Lê Văn Ninh – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, bình đẳng giới và công tác phụ nữ là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Để có bình đẳng giới thực chất, phụ nữ cần phải có khả năng tham gia đầy đủ vào quá trình ra quyết định và theo dõi, giám sát việc thực thi các quyết định này ở tất cả các cấp. Phó Trưởng Ban Tuyên giáo đề nghị các cơ quan báo chí cần đẩy mạnh việc tuyên truyền về những đóng góp của Hội LHPN Việt Nam, đặc biệt là nỗ lực xóa bỏ định kiến giới, tạo cơ hội cho sự bình đẳng và phát triển của phụ nữ.

Thu Hương – Ban Tuyên giáo

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video