Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Hội LHPN Việt Nam

15/03/2021
Nhằm thích ứng với thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành và triển khai công tác Hội, từ ngày 15/3-17/3, tại Hà Nội, TW Hội LHPN Việt Nam tổ chức chương trình tập huấn các phần mềm ứng dụng và kỹ năng quản trị nhóm, truyền thông trên mạng xã hội cho trên 200 cán bộ Hội LHPN các tỉnh, thành khu vực phía Bắc.
Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo phát biểu khai mạc chương trình tập huấn

Thời gian qua, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch Covid-19, các cấp Hội LHPN Việt Nam từ TW tới cơ sở đã nhanh chóng, chủ động thích nghi, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động, đạt được những kết quả nhất định. Nổi bật như: tăng cường họp trực tuyến, sử dụng văn bản điện tử, trao đổi thông tin qua các trang mạng xã hội để vừa kịp thời thông tin tới cán bộ, hội viên, phụ nữ những biện pháp phòng, chống dịch an toàn, vừa đảm bảo triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị kịp tiến độ, có hiệu quả; số hóa nhiều nội dung truyền thông, thông tin tuyên truyền trên Cổng Thông tin điện tử, Báo Phụ nữ, các trang tin của tỉnh/thành hội; tổ chức cuộc thi Phụ nữ Khởi nghiệp trực tuyến…

Năm 2020, TW Hội cơ bản đã hoàn thành dự án “Tin học hóa công tác quản lý, điều hành hoạt động Hội LHPN Việt Nam” gồm xây dựng Cổng thông tin điện tử Hội LHPN Việt Nam và các phần mềm Quản lý cán bộ hội viên, Báo cáo tổng hợp, thống kê, Hệ thống Lưu trữ điện tử, Quản lý thi đua khen thưởng. Các ứng dụng phần mềm đã được giới thiệu tới các tỉnh/thành Hội.

Các học viên tham gia tập huấn

Theo Bà Đỗ Thị Thu Thảo - Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, trong giai đoạn đất nước đang thực hiện công cuộc chuyển đổi số quốc gia, đặt ra yêu cầu Hội phải xây dựng được hệ thống dữ liệu nền về hội viên, cán bộ Hội, cán bộ nữ, dữ liệu báo cáo… nhằm phục vụ hiệu quả cho công tác điều hành, quản lý, nghiên cứu trong hệ thống Hội. Để làm tốt thì đòi hỏi các cơ sở dữ liệu, phần mềm tác nghiệp phải được làm tốt từ cơ sở; Đồng thời công tác thông tin, tuyên truyền cũng ngày càng được tăng cường theo hướng tận dụng thế mạnh của các trang mạng xã hội, truyền thông điện tử... Điều này cũng yêu cầu cán bộ Hội các cấp phải có kiến thức, kỹ năng trong tổ chức, cung cấp thông tin bảo đảm chính thống, chính xác và có tính định hướng, giáo dục tốt thông qua các trang tin và mạng xã hội ở cơ sở tới hội viên, phụ nữ.

Để bảo đảm chất lượng chương trình tập huấn, Phó Chủ tịch Đỗ Thị Thu Thảo đề nghị các học viên tập trung học tập, trao đổi, thực hành nhằm nắm rõ các kiến thức, nội dung trong chương trình, sử dụng thành thạo phần mềm, các kỹ năng để áp dụng tốt nhất và triển khai có hiệu quả vào công việc và nắm bắt kịp thời thông tin, vấn đề trên mạng xã hội và tăng cường truyền thông phong trào, hoạt động Hội trên mạng xã hội.

Trong 3 ngày tập huấn, học viên sẽ được tiếp cận với các phần mềm: quản lý cán bộ hội viên (ngày 15/03); quản trị nhóm và xây dựng các sản phẩm tuyên truyền trên mạng xã hội (ngày 16/03); tổng hợp báo cáo, thống kê và công tác tổ chức (ngày 17/03).

Sau lớp tập huấn tại khu vực phía Bắc, TW Hội sẽ tổ chức hai lớp tiếp theo tại khu vực phía Trung (Lâm Đồng) và phía Nam (Cần Thơ) vào các ngày từ 22-26/3 tới.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video