Tạo cơ hội bình đẳng để thúc đẩy phụ nữ Quảng Trị tham chính

12/10/2020
Hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; nhằm góp phần nâng cao năng lực và tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong công tác lãnh đạo và tham chính, Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Diễn đàn Phụ nữ tham chính -cơ hội và thách thức.
Các đại biểu tham dự diễn đàn

Tham dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng; các Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND tỉnh cùng 85 đại biểu nữ là lãnh đạo, đại diện cho hơn 161.000 nữ cán bộ, công nhân viên chức – người lao động trong toàn tỉnh.

Phát biểu khai mạc diễn đàn, ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh cho biết: Thời gian qua, thực hiện mục tiêu tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo nhằm giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ/TƯ ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 43/CTHĐ-TU của Tỉnh uỷ về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tỉnh ủy cũng đã ban hành nhiều văn bản yêu cầu cấp ủy, tập thể lãnh đạo các cơ quan, địa phương, đơn vị trong tỉnh thực hiện các chủ trương, biện pháp nhằm nâng cao công tác cán bộ nữ, đặc biệt là việc thực hiện mục tiêu: “phấn đấu đến năm 2020, cán bộ nữ tham gia cấp ủy Đảng các cấp đạt từ 25% trở lên”, “các cơ quan, đơn vị có tỉ lệ nữ từ 30% trở lên, nhất thiết phải có cán bộ lãnh đạo nữ”.

Mục tiêu tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt. Tỷ lệ cán bộ nữ giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý ở các nhiệm kỳ 2016-2021 tăng so với nhiệm kỳ 2011- 2015.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng: Thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể trong tỉnh phải tiếp tục có những chủ trương, giải pháp đảm bảo sự tham gia bình đẳng của phụ nữ vào các vị trí lãnh đạo, quản lý ở các cấp.

Tại diễn đàn, các đại biểu nữ đã cùng tham gia trao đổi, chia sẻ tâm tư nguyện vọng, những kiến nghị, đề xuất liên quan đến việc thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển đội ngũ cán bộ nữ trên địa bàn tỉnh, đề xuất các giải pháp nhằm tăng tỉ lệ cán bộ nữ tham gia quản lý, lãnh đạo.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Đăng Quang nhấn mạnh: Thời gian tới, cần quan tâm để cán bộ nữ tham gia nhiều hơn vào công việc của Đảng bộ tỉnh, trước mắt là chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; Phụ nữ cần phát huy vai trò, tham gia thảo luận một cách sâu sắc và đóng góp nhiều hơn các giải pháp để Đại hội quyết định những chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ mới; tham gia vào công tác nhân sự, xây dựng tổ chức, bộ máy lãnh đạo cấp cao của Đảng bộ tỉnh. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Đăng Quang cũng đã định hướng mục tiêu, chỉ tiêu bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị trong thời gian tới.

Bình An

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video