Tạo mọi điều kiên để phụ nữ và em gái tiếp cận và tham gia vào giáo dục, đào tạo, khoa học và công nghệ sẽ là chủ đề chính của Kỳ họp 55 - Ủy ban Địa vị Phụ nữ LHQ

22/12/2010
Ủy ban địa vị Phụ nữ Liên Hiệp Quốc (LHQ) sẽ tổ chức Kỳ họp thứ 55 tại Trụ sở LHQ – New York từ ngày 22/2 đến 4/3/ 2011. Thành phần tham gia hội nghị toàn cầu lần này là đại biểu các quốc gia thành viên LHQ, các cơ quan LHQ và đại diện các tổ chức phi chính phủ là đối tác của Ủy ban Kinh tế Xã hội LHQ (ECOSOC) từ các khu vực trên thế giới.

Theo Nghị quyết 2009/15 của ECOSOC, Kỳ họp lần thứ 55 của Ủy ban sẽ bàn thảo vấn đề ưu tiên: “Sự tiếp cận và tham gia của phụ nữ và em gái đến/vào giáo dục, đào tạo, khoa học và công nghệ, nhằm tăng cường sự tiếp cận bình đẳng của phụ nữ vào thị trường lao động phong phú và việc làm tốt”. Các sự kiện chính sẽ diễn ra trong tuần đầu của kỳ họp này gồm:

  • Hội nghị bàn tròn cấp Bộ trưởng chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi các bài học và thực hành tốt, kể cả những kết quả và số liệu (nếu có).
  • Hội thảo của các chuyên gia về các sáng kiến chính sách then chốt nhằm thực hiện các cam kết liên quan đến đề tài ưu tiên này.
  • Hội thảo của các chuyên gia về nâng cao năng lực lồng ghép các vấn đề giới: Trao đổi kinh nghiệm ở mỗi nước và từng khu vực; chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi các bài học và thực hành tốt, kể cả những kết quả và số liệu (nếu có)

Tiếp theo tuần đầu, Hội nghị sẽ thảo luận thông qua các kết luận về các khuyến nghị chính sách mới nhằm đẩy nhanh việc thực hiện các cam kết kể cả các cam kết thực hiện Cương lĩnh hành động Bác kinh.

Kỳ họp thứ 55 cũng sẽđánh giá việc thực hiện các kết luận của kỳ họp thứ 51 về việc thực hiện “Loại bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử và bạo hành đối với em gái” đồng thời xác định các vấn đề cấp bách trước mắt trong lĩnh vực bình đảng giới và phát triển bền vững.

Một số phiên họp chuyên đề cũng được Ủy Ban địa vị phụ nữ đưa vào kế hoạch tổ chức trong dịp này là:

  • Phiên họp chuyên đề bàn về nội dung ưu tiên cho kỳ họp lần thứ 56 (2012): “Trao quyền năng cho phụ nữ nông thôn và vai trò của họ trong xóa đói, giảm nghèo, trong phát triển và đối mặt với những thách thức hiện tại”.
  • Phiên hộp chuyên đề về “loại bỏ tử vong có thể đề phòng ở bà mẹ và trẻ sơ sinh và trao quyền năng cho phụ nữ” , trao đổi với các quỹ, các chương trình của các cơ quan LHQ cũng như các đại biểu của khu vực tư nhân và xã hội dân sự.

Nhiều sự kiện cũng sẽ được tổ chức bên lề chương trình nghị sự chính thức nhằm tạo cơ hội thuận lợi cho các quốc gia thành viên, các cơ quan LHQ và các tổ chức phi chính phủ thảo luận các đề tài của UBĐVPN và các vấn đề bình đẳng giới quan trọng khác.

Để chuẩn bị cho sự kiện này, Ủy ban vì sự tiến bộ của phụ nữ (UBVSTBPN), hiện đã là một bộ phận của Cơ quan Phụ nữ LHQ, đã tổ chức hội thảo trực tuyến về Giới, Giáo dục và Việc làm vào tháng bảy năm 2010 và phát hành một tài liệu tuyên truyền kỹ thuật số có sự hợp tác với Đài phát thanh của LHQ.

Cũng trên tinh thần đó, (UBVSTBPN) đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Văn hóa, Giáo dục và Khoa học LHQ, tổ chức hội nghị nhóm chuyên gia bàn về Giới và Khoa học Kỹ thuật.

Kỳ họp lần thứ 54 của UBĐVPN vào ngày 3 tháng 4 năm nay cũng đã có một phiên họp cấp chuyên gia bàn về công tác chuẩn bị cho kỳ họp lần thứ 55 sắp tới. Hiện nay, các cơ quan LHQ, các tổ chức phi chính phủ và nhất là các quốc gia thành viên Liên hiệp quốc đang gấp rút chuẩn bị chokỳ họp 55 thành công tốt đẹp.

 

 

Hoài Giang dịch từ tin LHQ

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video