Tạo thêm nhiều việc làm cho lao động nữ

04/03/2010
Năm 2010, hệ thống dạy nghề thuộc Hội LHPNVN đặt chỉ tiêu dạy nghề cho 45.000 học viên, trong đó có hơn 6.300 người dân tộc thiểu số, đào tạo sơ cấp nghề cho 18.000 học viên.

Nhiều mô hình mới

Theo bà Nguyễn Thị Kim Thúy - Phó CT Thường trực Hội LHPNVN - năm 2010, Hội triển khai thêm nhiều mô hình dạy nghề như đào tạo “3 trong 1”. Theo đó, cơ sở dạy nghề tăng cường thực hành và tổ chức giới thiệu việc làm cho LĐ nữ. Hội tăng cường các chương trình dạy nghề cho LĐ nông thôn, khuyến nông, khuyến công, dạy nghề cho người nghèo; xây dựng giáo trình E-learning; hỗ trợ bồi dưỡng, đào tạo HS giỏi là nữ giới...

Công tác tuyên truyền được chú trọng hơn, hội tăng cường phổ biến các chính sách học nghề, tạo việc làm: xây dựng các chuyên mục dạy nghề, giới thiệu việc làm trên trang thông tin điện tử của Hội; biên soạn tài liệu truyền thông về dạy nghề và việc làm; tổ chức diễn đàn thảo luận, giao lưu, thông tin về học nghề và nghề nghiệp cho LĐ nữ, giải quyết việc làm cho PN của các cấp hội; hỗ trợ kinh phí và phần thưởng cho GV nữ, HS nữ tham gia, đoạt giải các hội thi tay nghề trong và ngoài nước.

Triển khai đề án mới

Đề án thực hiện trong 6 năm, chia làm 2 giai đoạn (2010 - 2012 và 2013 - 2015). Trong 5 nội dung chính của đề án, có 2 hoạt động chính là: Hỗ trợ học nghề, tạo việc làm cho phụ nữ và nâng cao năng lực hệ thống cơ sở dạy nghề, GTVL của Hội.

Tới năm 2015, Hội LHPNVN sẽ phấn đấu xây dựng thêm 10 trường CĐ, TC nghề, TT dạy nghề vùng, đảm bảo quy mô đào tạo hằng năm đạt 50.000 học viên, trong đó trình độ CĐ khoảng 700 người, TC: 1.500, sơ cấp: 15.000, học nghề thường xuyên: 35.000, phấn đấu 80% số học viên sau đào tạo có việc làm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theo baomoi.com

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video