Tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ Hội cơ sở

26/06/2020
- Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa tập huấn kiến thức xây dựng Nông thôn mới và cuộc vận động Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch cho chi hội trưởng phụ nữ
- Hội LHPN tỉnh Hậu Giang tập huấn nghiệp vụ công tác Hội năm 2020

- Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa tập huấn kiến thức xây dựng Nông thôn mới và cuộc vận động Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch cho chi hội trưởng phụ nữ

Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa tổ chức tập huấn cho 100 chi hội trưởng phụ nữ các xã đăng ký xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu, Nông thôn mới nâng cao.

Các học viên tham gia tập huấn được tìm hiểu, nghiên cứu các nội dung trong triển khai thực hiện xây dựng Nông thôn mới và cuộc vận động Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch; kết quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh Thanh Hóa; các tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao; xây dựng Chi hội phụ nữ kiểu mẫu 5 không, 3 sạch xây dựng nông thôn mới cũng như bồi dưỡng các kỹ năng quản lý điều hành CLB gia đình hạnh phúc, kiến thức về giáo dục đời sống gia đình, giáo dục tiền hôn nhân...

Trong tháng 6, Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức liên tiếp 3 lớp tập huấn cho 300 chi hội trưởng phụ nữ các xã đăng ký xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu, Nông thôn mới nâng cao trong năm 2020. Đây là đợt tập huấn quan trọng nhằm giúp các chị chi hội trưởng phụ nữ tại cơ sở có thêm kiến thức tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ tham gia phong trào "Phụ nữ Thanh Hóa chung sức xây dựng nông thôn mới" do Hội LHPN tỉnh phát động gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động hướng vào từng hộ gia đình nhằm hỗ trợ hội viên, phụ nữ nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần thực hiện 11/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

- Hội LHPN tỉnh Hậu Giang tập huấn nghiệp vụ công tác Hội năm 2020

Hội LHPN tỉnh Hậu Giang tổ chức khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Hội năm 2020. Trong thời gian 05 ngày, từ ngày 22 đến 26/6/2020, 100 học viên gồm cán bộ chuyên trách Hội LHPN cấp huyện và cơ sở sẽ được nghiên cứu các chuyên đề: Tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng về công tác phụ nữ; Cách thức tập hợp phụ nữ, phát triển và quản lý hội viên gắn chủ đề năm 2020; Cách xác định nội dung phản biện xã hội, cách thức giám sát theo Quyết định 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI); Các hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới; Quy trình; xây dựng nhãn hiệu sản phẩm khởi nghiệp của phụ nữ và phương thức kết nối, tiêu thụ sản phẩm; Kỹ năng tuyên truyền trong tình hình mới; Cách xây dựng và nhân rộng mô hình, xây dựng và tuyên truyền điển hình tiên tiến trong hệ thống Hội...

Tham gia lớp tập huấn giúp cán bộ chuyên trách Hội LHPN các cấp có thêm kiến thức, kỹ năng cần thiết trong công tác Hội. Đây còn là dịp để chị em chia sẻ những khó khăn, vướn mắc trong triển khai các phong trào phụ nữ tại địa phương;. Qua đó, cùng học hỏi, trao đổi kinh nghiệm về những cách làm hay, sáng tạo của từng đơn vị trong công tác tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ trong tình hình mới.

Ban TC Thanh Hóa, Út Tiên

CÁC ĐỀ ÁN

Video