Tập huấn “Nghiệp vụ công tác nhận vốn ủy thác từ Ngân hàng Chính sách - Xã hội” năm 2010

29/03/2010
Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc sử dụng nguồn vốn ủy thác từ Ngân hàng Chính sách – Xã hội cho các đối tượng là hộ nghèo, hộ chính sách trên địa bàn tỉnh, ngày 26/3 vừa qua, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh An Giang đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách - Xã hội Việt Nam, chi nhánh tỉnh An Giang tổ chức lớp tập huấn “Nghiệp vụ công tác nhận vốn ủy thác từ Ngân hàng Chính sách - Xã hội” năm 2010.

Tham gia lớp tập huấn có 33 đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh Hội, lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác nhận vốn ủy thác của 11 huyện, thị, thành phố.

Các học viên đã được hướng dẫn nghiệp vụ công tác nhận vốn ủy thác, cách sử dụng các biểu mẫu kiểm tra, giám sát, sổ theo dõi, quản lý các nguồn vốn và lưu trữ hồ sơ một cách khoa học hơn, nhằm từng bước cải thiện, nâng cao chất lượng và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn ủy thác từ Ngân hàng Chính sách – Xã hội ở các hộ gia đình.

Phương Linh
Hội LHPN An Giang

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video