Tập trung chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Hội LHPN cơ sở; tích cực tham gia bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp

21/03/2016
Chiều 19/3, Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết BCH TW Hội LHPN Việt Nam lần thứ 7, khóa XI được tổ chức tại 63 điểm cầu trên cả nước. Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa và Phó Chủ tịch Thường trực Hội Hoàng Thị Ái Nhiên chủ trì tại điểm cầu Hà Nội.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Hòa đề nghị Hội LHPN các tỉnh, thành, đơn vị khi triển khai Nghị quyết cần chú ý các vấn đề quan trọng liên quan đến tổ chức Đại hội Phụ nữ cấp cơ sở  và tham gia bầu cử Quốc hội khóa XIV, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021.

Theo đó, đối với Đại hội Phụ nữ cơ sở điểm, các tỉnh, thành, đơn vị cần rút kinh nghiệm kịp thời để chỉ đạo tổ chức tốt Đại hội trên toàn địa bàn đơn vị. Tại các Đại hội, Báo cáo trình bày cần ngắn gọn hơn để dành nhiều thời gian hơn cho các đại biểu thảo luận; mục tiêu nhiệm kỳ đề ra phải đảm bảo tính thống nhất với các mục tiêu của TW; phương hướng, nhiệm vụ phải rõ ràng, cụ thể, bám sát thực tiễn cơ sở. Cần tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội cấp trên, đặc biệt là Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, phản ánh được tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp phụ nữ; việc sử dụng Logo của Hội phải đảm bảo tính chính xác, đặc biệt là chính xác về chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Phải làm sao để Đại hội Phụ nữ các cấp thực sự trở thành ngày hội của chị em; là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu sự trưởng thành của công tác Hội và phong trào phụ nữ theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư.

Công tác tham gia bầu cử Quốc hội XIV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021, hiện nay sau kết quả Hiệp thương lần thứ 2, đa số các tỉnh thành đều đạt tỷ lệ nữ ứng cử viên trên 35% theo đúng quy định. Tuy nhiên, con số ứng cử viên nữ Quốc hội ở Trung ương lại chỉ đạt 14,2%. Bước tiếp theo trong thời gian tới là việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú, đề nghị các tỉnh, thành Hội bố trí dự cùng các nữ ứng cử viên các buổi tiếp xúc cử tri ở khu dân cư để làm chỗ dựa tinh thần cho chị em; đồng thời cần hỗ trợ nữ ứng cử viên xây dựng kế hoạch, chương trình hành động và kỹ năng báo cáo chương trình hành động trước cử tri. Cùng với đó, đề nghị các tỉnh, thành tổ chức sinh hoạt chi hội để phổ biến tới hội viên Luật Bầu cử; vận động chị em tham gia bầu cử đầy đủ. Chủ tịch Hội thông tin, Trung ương Hội sẽ tổ chức hai lớp tập huấn tại khu vực miền núi phía Bắc và Tây Nam Bộ dành cho nữ ứng cử viên lần đầu ứng cử.

 Ảnh minh họa

 Các đại biểu tham gia Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội


.
Sau phát biểu chỉ đạo của Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Hòa, Hội nghị đã dành nhiều thời gian để đại biểu tại các điểm cầu phát biểu trình bày những hoạt động các tỉnh, thành, đơn vị đang làm để triển khai Nghị quyết 7; đặc biệt là chia sẻ những kinh nghiệm, khó khăn trong thực tế thực hiện; đưa ra một số đề xuất, kiến nghị với Trung ương Hội trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn.

Sau Hội nghị, các tỉnh, thành, đơn vị Hội sẽ tập trung rà soát, điều chỉnh để tiếp tục chỉ đạo tổ chức chất lượng Đại hội Phụ nữ các cấp; triển khai kịp thời các hoạt động tham gia bầu cử tại địa phương, phấn đấu đạt tỷ lệ nữ cao nhất; đồng thời triển khai các nội dung quan trọng khác đã được đề ra trong Nghị quyết 7 Ban Chấp hành TW khóa XI.

Vũ Hoa

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video