Thái Bình: Hội nghị hội viên – tiền đề cho Đại hội đại biểu phụ nữ cơ sở

25/02/2021
Tính đến ngày 10/02/2021, đã có 1.782/1797 (đạt tỷ lệ 99,2%) chi hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị hội viên. Đây là tiền đề quan trọng để tiến hành tổ chức thành công Đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2021-2026
Hội nghị hội viên của chi hội phụ nữ thuộc xã Bình Định, huyện Kiến Xương

Phần lớn các hội nghị hội viên đều được chuẩn bị chu đáothực hiện đúng, đủ nội dung chương trình theo hướng dẫn của Hội cấp trên.

Báo cáo kết quả hoạt động đã được các chi hội chuẩn bị chu đáo, đánh giá đúng, đầy đủ những kết quả đạt được, nghiêm túc chỉ ra những hạn chế và đề ra nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, có tính khả thi trong nhiệm kỳ tới.

Việc bầu chi hội trưởng, chi hội phó được thực hiện trên cơ sở Ban Thường vụ Hội LHPN cấp xã rà soát lại thực tế để kiện toàn, phù hợp với tình hình địa phương cũng như đáp ứng được nguyện vọng, tín nhiệm của chị em, trong đó đặc biệt quan tâm thực hiện phương châm trẻ hóa và nâng cao chất lượng đội ngũ cấp chi hội. Ban Thường vụ Hội LHPN cơ sở đã phối hợp chặt chẽ với chi ủy lựa chọn những chị em có trách nhiệm, uy tín, nhiệt tình tham gia hoạt động Hội để giới thiệu cho hội nghị hội viên bầu làm chi hội trưởng, chi hội phó và đa số đều nhận được sự đồng tình, ủng hộ của chị em.

Công tác tuyên truyền được các cơ sở Hội quan tâm. Trước, trong và sau các hội nghị hội viên đều được tuyên truyền thông qua hệ thống truyền thanh của xã, góp phần tạo không khí sôi nổi, thu hút sự quan tâm của hội viên, phụ nữ, tạo nên không khí ngày hội cho chị em khi tổ chức hội nghị.

Dự kiến đến ngày 4/3/2021, Hội LHPN tỉnh Thái Bình sẽ chỉ đạo tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở tại xã Thụy Bình, huyện Thái Thụy phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid 19.

Lê Thị Phượng

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video