Thái Nguyên: Đẩy mạnh phát triển kinh tế cho phụ nữ

21/02/2005
Các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh đã xây dựng những mô hình điểm về phát triển kinh tế theo hướng Trang trại vườn đồi, Trang trại chăn nuôi, Kinh tế hộ... Điển hình như mô hình phát triển kinh tế vườn đồi, trồng chè và trồng cỏ chăn nuôi bò nái sinh sản tại xã Bình Sơn (thị xã Sông Công), xã Vạn Phái (huyện Phổ Yên).

Trong năm 2005, Hội LHPN tỉnh Thái Nguyên đặc biệt chú trọng công tác xoá đói giảm nghèo cho hội viên, nhất là phụ nữ dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Hội đẩy mạnh phong trào “Phụ nữ làm kinh tế giỏi”, khuyến khích chị em chủ động vươn lên làm giàu, phấn đấu giảm 20% số hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ.

Theo báo Phụ nữ Việt Nam

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video