Thanh Hóa: Phụ nữ thi đua bảo vệ môi trường

21/10/2020
Phát huy vai trò của phụ nữ với công tác bảo vệ môi trường, trong những năm qua Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa đã chủ động thực hiện vai trò nòng cốt tham mưu với cấp ủy địa phương, chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong triển khai các hoạt động bảo vệ môi trường (BVMT) tại địa bàn dân cư.
Mô hình trồng hoa thay cỏ dại ở xã Trường Sơn, huyện Nông Cống.

Từ những cách làm thiết thực ở cơ sở

Sau một năm thực hiện mô hình “Nhà sạch - vườn đẹp - ngõ văn minh” trên địa bàn xã Trường Sơn, huyện Nông Cống đã khẳng định tính thiết thực và hiệu quả, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, hội viên và nhân dân. Ngoài việc sạch nhà, sạch ngõ, thì vườn đẹp được tập trung xây dựng với mục tiêu vừa mang lại giá trị kinh tế cho vườn hộ, vừa tạo cảnh quan môi trường. Qua đánh giá, có 80% số hộ trong các cụm dân cư đạt các tiêu chí “Nhà sạch, vườn đẹp”, nhiều cụm dân cư có tỷ lệ hộ đạt 90% trở lên.

Bà Nguyễn Thị Hằng - Chủ tịch Hội LHPN xã Trường Sơn cho biết: Để thực hiện có hiệu quả mô hình, Hội LHPN xã đã tham mưu cho ban chỉ đạo xây dựng NTM xã thành lập ban chỉ đạo, tổ công tác để chỉ đạo, tư vấn, hướng dẫn các hộ làm điểm. Kế hoạch thực hiện, các tiêu chí cụ thể của mô hình: "Nhà sạch - vườn đẹp - ngõ văn minh” được triển khai rộng rãi tại các hội nghị xã, thôn, các cụm dân cư làm điểm, trên hệ thống truyền thanh, tuyên truyền trực quan tại nhà văn hóa các thôn.

Mô hình trồng hoa thay cỏ dại ở xã Trường Sơn, huyện Nông Cống.

Tại xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa, bà Lê Thị Bích - Chủ tịch Hội LHPN xã cho biết: Công tác bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp luôn được chị em phụ nữ trong xã thực hiện có nền nếp và gắn trách nhiệm của tổ chức hội trước cộng đồng dân cư. Đến nay 93% hội viên đạt 8 tiêu chí trong thực hiện mô hình gia đình 5 không, 3 sạch; 6/6 đơn vị xây dựng các ngõ phụ nữ tự quản về vệ sinh môi trường, duy trì hoạt động 24 ngõ phụ nữ tự quản, 6 tổ phụ nữ thu gom rác thải. Đồng thời vận động cán bộ hội viên tham gia dọn vệ sinh môi trường thôn xóm, xây dựng công trình vệ sinh, tuyên truyền đăng ký thực hiện mô hình gia đình “5 không, 3 sạch”, góp phần xây dựng khu dân cư đạt tiêu chuẩn về khu dân cư văn hóa.

Thi đua bảo vệ môi trường

Khẳng định rằng, trong những năm qua, hội viên phụ nữ trong tỉnh tích cực thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ Thanh Hóa chung sức xây dựng nông mới” gắn với cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” với các nội dung: Không đói nghèo, không vi phạm pháp luật và mắc tệ nạn xã hội, không bạo lực gia đình, không vi phạm chính sách dân số, không có trẻ em suy dinh dưỡng và bỏ học và sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ. Đồng thời, chỉ đạo các cấp hội tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ tích cực hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, góp phần thực hiện 11/19 tiêu chí xây dựng NTM.

Từ nhận thức môi trường có vai trò đặc biệt đối với đời sống sức khỏe của người dân, nhiều năm qua, các cấp hội phụ nữ tỉnh Thanh Hóa đã coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho phụ nữ nói riêng và cộng đồng nói chung về công tác BVMT. Cùng với đó, đẩy mạnh, nhân rộng các mô hình, như: “5 không, 3 sạch”, “Tổ phụ nữ thu gom rác thải tăng thu nhập”, “Hố rác gia đình”, “Tổ phụ nữ trồng rau an toàn”, “Tổ phụ nữ kinh doanh thực phẩm an toàn”, “Đường phố, khu phố xanh - sạch - đẹp”, “Ngày thứ bảy xuống đường dọn vệ sinh”, “HTX dịch vụ vệ sinh môi trường”... Các mô hình đã được duy trì ở nhiều chi tổ phụ nữ không chỉ góp phần BVMT sống mà còn mang lại thu nhập cho phụ nữ nghèo cải thiện cuộc sống.

Bên cạnh đó, Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa tranh thủ nguồn vận động, tổ chức lồng ghép với các hoạt động BVMT. Ở các cơ sở hội, tổ chức hội có nhiều hoạt động thiết thực BVMT, như: vận động hội viên nạo vét, khơi thông cống rãnh, tổng vệ sinh, dọn đường liên thôn; san lấp hố, ổ gà để tạo nên các đoạn đường “xanh, sạch, đẹp” do phụ nữ tự quản,...

Trong phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân điển hình, tiêu biểu như chị Hoàng Thị Len, chi hội trưởng thôn Vân Xá, xã Hà Vân, huyện Hà Trung đến từng gia đình vận động, hướng dẫn chị em sắp sếp bếp ăn, nhà ở gọn gàng, ngăn nắp; vận động chị em tham gia dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm, xây dựng 579 lò đốt rác thải tại nhà, trồng 600m2 “đường hoa phụ nữ tự quản” góp phần xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp; chị Trương Thị Minh, làng Quang Hòa, xã Quang Trung, huyện Ngọc Lặc, hiến 350m2 đất, 230 cây cối, ủng hộ cồng chiêng, hỗ trợ xây dựng cổng chào, điện thắp sáng, giúp đỡ hội viên gặp khó khăn cho vay không lấy lãi...

Các mô hình BVMT của phụ nữ các cấp trong tỉnh đã có tác động tích cực đến ý thức, trách nhiệm xã hội của người dân trong việc thực hiện vệ sinh môi trường tại địa bàn dân cư. Qua đó, góp phần xây dựng NTM, đô thị văn minh và xây dựng nếp sống văn hóa tại gia đình và cộng đồng.

vanhoadoisong.vn

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video