Thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong phát triển kinh tế của hộ gia đình phụ nữ dân tộc thiểu số

08/07/2021
“Thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong phát triển kinh tế của hộ gia đình phụ nữ dân tộc thiểu số” là tên cuộc vận động được đề ra trong nhiệm kỳ 2021-2026 của Hội LHPN thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk
Ban Chấp hành Hội LHPN TX Buôn Hồ nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt Đại hội.

 Hội LHPN thị xã Buôn Hồ là đơn vị được Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk chọn tổ chức Đại hội điểm nhiệm kỳ 2021-2026 để rút kinh nghiệm tổ chức thành công Đại hội đại biểu phụ nữ cấp huyện trong toàn tỉnh.

Dự và chỉ đạo Đại hội có bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; bà Lê Thị Thanh Xuân, Bí thư Huyện ủy; đại diện lãnh đạo chính quyền địa phương. 146 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 16.000 hội viên phụ nữ toàn thị xã tham dự Đại hội. 

Trong nhiệm kỳ qua, Hội LHPN thị xã Buôn Hồ đã có những bước đổi mới mạnh mẽ về nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ; Phong trào thi đua được triển khai kịp thời, đồng bộ, sôi nổi từ thị xã đến cơ sở, tạo được sự lan tỏa trong cộng đồng. Các cấp Hội trên địa bàn thị xã đã có nhiều nỗ lực  huy động các nguồn lực để hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, giảm nghèo bền vững, xây dựng được nhiều mô hình phụ nữ liên kết làm kinh tế và mô hình thực phẩm an toàn; hoạt động giám sát tăng về chất lượng với việc nhiều cơ sở Hội chủ trì giám sát, tham mưu tổ chức đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền với hội viên phụ nữ,  góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. 11/11 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ thị xã Buôn Hồ nhiệm kỳ 2016-2021 đề ra đều đạt và vượt.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Thu Nguyệt trao quà tặng Đại hội.

Một số kết quả nổi bật đạt được trong nhiệm kỳ: Số hộ gia đình đạt các tiêu chí 5 không 3 sạch vượt trên 60% so với chỉ tiêu đề ra, nâng tổng số hộ gia đình hội viên, phụ nữ đạt các tiêu chí lên gần 15.500 hộ. Hội đã vận động thành lập 4 Hợp tác xã và 10 Tổ hợp tác do phụ nữ làm chủ, hướng dẫn hỗ trợ 48 hộ gia đình hội viên là cơ sở, sản xuất kinh doanh, trồng trọt theo tiêu chuẩn VietGAP. Nhân rộng “ Hộ gia đình phụ nữ dân tộc thiểu số phát triển kinh tế trồng xen cây ăn trái” đến 12 phường, xã; trao vốn hỗ trợ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh cho 837 hội viên với tổng số tiền trên 7,4 tỷ đồng. Đã có 1.144/2.144 hộ do phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo. Các Hội cơ sở nỗ lực triển khai các công trình, phần việc thiết thực trong phòng, chống rác thải nhựa, bảo vệ môi trường qua các mô hình: Tuyến đường phụ nữ tự quản, con đường hoa, tổ phụ nữ thu gom rác thải, mô hình “Phụ nữ thực hành tiết kiệm từ phế liệu”, “Phụ nữ hạn chế sử dụng túi ni lông”, hỗ trợ hội viên xây nhà tiêu hợp vệ sinh... Qua phong trào đã nâng tỷ lệ thu hút hội viên từ 18 tuổi trở lên đạt 77,4%, kết nạp mới 3.789 hội viên, 100% Hội cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội

Nhiệm kỳ 2021-2026, Hội LHPN thị xã Buôn Hồ phấn đấu triển khai thực hiện các chỉ tiêu Phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”; 02 Cuộc vận động:Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam; Cuộc vận động “Thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong phát triển kinh tế của hộ gia đình phụ nữ dân tộc thiểu số”; 03 Khâu đột phá: “Ứng dụng công nghệ thông tin”, “Đồng hành xây dựng chi, tổ Hội vững mạnh”, “Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động phụ nữ thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước”.

Đại hội cũng xác định các chỉ tiêu cụ thể: phấn đấu hàng năm trao tặng 800-1.000 thẻ khám chữa bệnh BHYT cho hộ hội viên khó khăn; giúp ít nhất 40 hộ phụ nữ thoát nghèo. Đến cuối nhiệm kỳ, vận động hỗ trợ giúp đỡ ít nhất 400 phụ nữ khởi nghiệp, thành lập mới 4 hợp tác xã có phụ nữ tham gia quản lý; xây dựng ít nhất 3 mô hình sản xuất, trồng trọt theo tiêu chí VietGAP… 

Đại hội đã bầu 19 chị tham gia Ban Chấp hành Hội LHPN thị xã Buôn Hồ lần thứ III, nhiệm kỳ 2021-2026; chị Nguyễn Phan Minh Tiết tái cử Chủ tịch Hội LHPN thị xã Buôn Hồ.

Hằng Nga

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video