Thêm 3 nữ ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội

05/04/2016
Sáng nay, 5/4, Quốc hội công bố kết quả bầu hai Phó Chủ tịch Quốc hội và bảy ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội. Ba nữ Ủy viên mới được bầu là bà Lê Thị Nga, Nguyễn Thúy Anh và Nguyễn Thanh Hải.

Với 3 nữ Uỷ viên mới được bầu, Uỷ ban thường vụ Quốc hội khóa XIII có 5/18 ủy viên là nữ.

Hai tân Phó Chủ tịch Quốc hội là ông Phùng Quốc Hiển và ông Đỗ Bá Tỵ. Ông Phùng Quốc Hiển là Ủy viên TƯ Đảng, nguyên Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội. Ông Đỗ Bá Tỵ là Ủy viên TƯ Đảng, Đại tướng, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Bảy Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội mới gồm: Ông Hà Ngọc Chiến - Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc của QH; Thượng tướng Võ Trọng Việt - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Ông Nguyễn Đức Hải - Phó Chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra TƯ; Ông Trần Văn Túy, Phó Trưởng ban Tổ chức TƯ; Bà Lê Thị Nga - Phó Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp của Quốc hội; Bà Nguyễn Thúy Anh - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội; Bà Nguyễn Thanh Hải - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục thanh thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội.

Cũng trong sáng nay, ba tân nữ uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội được Quốc hội giới thiệu bầu chức danh Chủ nhiệm của các Ủy ban. Bà Lê Thị Nga được đề cử giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp. Bà Nguyễn Thanh Hải được đề cử chức danh Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng. Bà Nguyễn Thúy Anh được đề cử chức danh Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video