THÔNG CÁO BÁO CHÍ:QUỸ TÌNH THƯƠNG TRỞ THÀNH TỔ CHỨC TÀI CHÍNH

13/09/2010
Quỹ Tình Thương thuộc Hội Liên Hiệp Phụ nữ Việt Nam đã trở thành tổ chức tài chính vi mô đầu tiên được chính thức cấp giấy phép của Việt Nam. Ngày 25 tháng 8 năm 2010, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Ông Nguyễn Văn Giàu đã trao giấy phép của “Tổ chức tài chính quy mô nhỏ trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tình Thương” cho Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa -Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Đây cũng chính là tên gọi chính thức mới của một trong những tổ chức tài chính vi mô lâu đời nhất tại Việt Nam. Tổ chức sẽ tiếp tục sử dụng tên viết tắt “TYM” trong giao dịch quốc tế.

Năm 1992, Quỹ Tình Thương được thành lập, là một dự án của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Sau 18 năm hoạt động, Quỹ đã giúp đỡ trên 80.000 phụ nữ được tiếp cận với các dịch vụ tài chính cơ bản và thoát khỏi đói nghèo. Hiện nay, Quỹ Tình Thương đã có gần 50.000 thành viên tại 10 tỉnh miền Bắc và miền Trung Việt Nam. Quỹ cung cấp cho thành viên các món vốn từ 1-25 triệu đồng để đầu tư vào các dự án tăng thu nhập; các sản phẩm tiết kiệm bắt đầu với những số tiền rất nhỏ, chỉ từ 5.000 đồng và cung cấp dịch vụ bảo hiểm vi mô thông qua Quỹ Tương trợ - một dự án độc lập trực thuộc TW Hội LHPN Việt Nam. Bên cạnh đó, Quỹ Tình Thương cũng đào tạo thành viên của mình về những kỹ năng kinh doanh cơ bản, cung cấp các hình thức giáo dục về tài chính và tổ chức nhiều hoạt động cộng đồng đa dạng.

Có được giấy phép này, Tổ chức tài chính quy mô nhỏ Tình Thương sẽ có quyền huy động tiết kiệm trong cộng đồng cũng nhưnguồn vốntừ các định chế tài chế trong và ngoài nước. Đồng thời, TYM cũng sẽ chịu sự giám sát của Ngân hàng Nhà nước, cần có các tỷ lệ đảm bảo an toàn, thực hiện các yêu cầu báo cáo và quản lý chất lượng nhất định theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Phát biểu tại buổi lễ nhận giấy phép Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa – Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhấn mạnh rằng “Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam rất vinh dự là tổ chức đầu tiên được nhận giấy phép về hoạt động tài chính vi mô. Với niềm vinh dự và trách nhiệm lớn lao trước Đảng, Chính phủ, Hội LHPN Việt Nam sẽ quan tâm chỉ đạo và tạo mọi điều kiện để TYM hoàn thành tốt sứ mênh của mình với định hướng củng cố, mở rộng địa bàn và nâng cao chất lượng hoạt động nhằm cung cấp các dịch vụ tài chính vi mô chuyên nghiệp và các hoạt động lồng ghép tới phụ nữ nghèo góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình xóa đói giảm nghèo và nâng cao vị thế cho phụ nữ”.

Sự kiện này là một dấu ấn, một mốc quan trọng trong tiến trình phát triển của Quỹ Tình Thương đúng vào thời điểm khi Quỹ tròn 18 tuổi. Từ nay hoạt động của TYM chính thức hội nhập vào dòng chảy tài chính quốc gia, được pháp luật hỗ trợ và quản lí. Trong thời gian tớiTYM có nhiều thuận lợi cơ bản nhưng cũng đối mặt với một số thử thách. Song với truyền thống và thành quả đã đạt được, hy vọng chặng đường tiếp theo với sự chỉ đạo của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, lòng tận tâm sáng tạo của đội ngũ cán bộ và sự quan tâm khích lệ, tạo cơ hội của các cấp, các ngành, các tổ chức và bạn bè quốc tế, Tổ chức tài chính quy mô nhỏ Tình Thương sẽ tiếp bước lên một tầm cao mới.

 

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video