Thư của Chủ tịch nước Trần Đức Lương gửi thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với nước

29/07/2005
Trân trọng giới thiệu với bạn đọc toàn văn, Thư của Chủ tịch nước Trần Đức Lương gửi thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với nước nhân dịp kỷ niệm lần thứ 58 Ngày thương binh liệt sĩ:

Nhân kỷ niệm lần thứ 58 Ngày thương binh liệt sĩ (27-7-1947-27-7-2005), thay mặt Đảng, Nhà nước, tôi thân ái gửi đến anh, chị em thương binh, bệnh binh, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng lời chúc sức khoẻ và lời thăm hỏi ân cần nhất.

 

Kế thừa và phát huy truyền thống Anh hùng của dân tộc Việt Nam, sáu mươi năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, nhân dân ta đã trường kỳ kháng chiến, gian khổ và vô cùng anh dũng chống lại các thế lực xâm lược với đội quân hùng mạnh vào bậc nhất thế giới để giành độc lập, tự do cho Tổ quốc.

 

Để có chiến thắng huy hoàng và trọn vẹn như ngày hôm nay, nhân dân cả nước đã nỗ lực phấn đấu, cùng đồng cam chịu khổ và chịu nhiều hy sinh, mất mát. Hàng chục triệu đồng bào đã có những cống hiến to lớn, hàng triệu người đã hy sinh trong lao tù và trên chiến trường hoặc mất đi một phần thân thể của mình vì độc lập tự do của Tổ quốc. Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đời đời tạc dạ ghi công, biết ơn vô hạn công lao to lớn đó và đã có nhiều cố gắng dành sự quan tâm, chăm lo đời sống của thương binh, gia đình liệt sỹ và người có công với đất nước.

 

Trong công cuộc đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, nhiều đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng... cùng nhân dân cả nước đã không ngừng nỗ lực phấn đấu vươn lên trong lao động sản xuất, đạt nhiều thành tích trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, ổn định cuộc sống gia đình, đóng góp cho cộng đồng và xã hội xứng đáng danh hiệu "Người công dân kiểu mẫu", "Gia đình cách mạng gương mẫu".

 

Tôi nhiệt liệt biểu dương, khen ngợi những cố gắng của các đồng chí thương binh, bệnh binh, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình liệt sĩ và người có công với nước; chúc các đồng chí và gia đình đạt nhiều thành tích hơn nữa trở thành những tấm gương sáng trong phong trào thi đua yêu nước.

 

Nhân dịp này, tôi mong các cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể cùng đồng bào cả nước thực hiện tốt hơn nữa chính sách người có công, tạo điều kiện để thương binh, bệnh binh, các gia đình liệt sĩ, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng luôn sống vui, sống khoẻ và có cuộc sống vật chất ổn định. Tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân thực hiện thắng lợi sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới.


Chào thân ái và quyết thắng!

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video