Thư ngỏ mời tham gia Hiệp Hội Nữ Doanh nhân Việt Nam

04/12/2012
 

BAN VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP

HIỆP HỘI NỮ DOANH NHÂN VIỆT NAM

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà nội, ngàythángnăm 2012

 

THƯ NGỎ

Mời tham gia Hiệp Hội Nữ Doanh nhân Việt Nam

 

 

Kính gửi:Các Hiệp hội, Hội, CLB nữ doanh nhân; nữ lãnh đạo của tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp và tổ chức kinh tế, xã hội, nghề nghiệp

 

Thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TƯ ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về “Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 9/12/2011 của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”; Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã và đang hỗ trợ xúc tiếnthành lập Hiệp hội nữ doanh nhân Việt Namnhằm tập hợp, đoàn kết, phát huy tài năng, trí tuệ của đội ngũ nữ doanh nhân đóng góp tích cực, có hiệu quả vào công cuộc phát triển kinh tế đất nước và sự bình đẳng, phát triển của phụ nữ Việt Nam; đồng thời tạo sân chơi để các nữ doanh nhân chia sẻ tri thức, kinh nghiệm, hợp tác, giúp đỡ nhau trong kinh doanh và trong các hoạt động xã hội.

Với sự hỗ trợ của Hội LHPN Việt Nam, ngày 26 tháng 11 năm 2012, Bộ Kế hoạch và đầu tư đã ra quyết định số 1585/QĐ – BKHĐT công nhận Ban vận động thành lập Hiệp Hội Nữ doanh nhân Việt Nam. Để có căn cứ đề nghị thành lập Hiệp Hội Nữ doanh nhân Việt Nam, Ban vận động thành lập Hiệp Hội Nữ doanh nhân Việt Nam kêu gọi các Hiệp hội, Hội, CLB nữ doanh nhân, nữ lãnh đạo của tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp và tổ chức kinh tế, xã hội, nghề nghiệp đăng ký gia nhập Hiệp Hội (theo mẫu đăng ký gửi kèm).

Hạn gửi đăng ký: chậm nhất ngày 15/04/2013, theo địa chỉ Ban Tổ chức Trung ương Hội LHPN Việt Nam, 39 Hàng Chuối, Hà Nội.

Dự thảo Điều lệ, Phương hướng hoạt động của Hiệp hội nữ doanh nhân Việt Nam và một số thông tin chi tiết khác được đăng tải trên website của Hội LHPN Việt Nam: http://www.hoilhpn.org.vn/news.asp?CatId=264&lang=VN

Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của các chị.

Xin trân trọng cảm ơn!

 

TM. BAN VẬN ĐỘNG

TRƯỞNG BAN

 

 

(đã ký)

Cao Thị Hồng Vân


Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ với chị Vũ Thị Thuý Hạnh theo số điện thoại: 04.39720059; email: hanhvtt@hoilhpn.org.vn; fax: 04.39713143.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video