Thủ tướng phân công lãnh đạo Chính phủ đứng đầu các tổ chức phối hợp liên ngành

09/10/2008
Quyết định điều chỉnh phân công Thủ tướng, các Phó Thủ tướng đứng đầu tổ chức phối hợp liên ngành được Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 8/10/2008.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng làm Chủ tịch Hội đồng quốc gia giáo dục, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương; Trưởng ban Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-TW ngày 16/6/2003 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về xây dựng và phát triển Công nghiệp quốc phòng đến năm 2010.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng làm Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam, Hội đồng tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ Quốc gia; Trưởng ban Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, Ban Chỉ đạo về Chiến lược toàn diện về tăng trưởng và giảm nghèo và Chương trình tín dụng hỗ trợ giảm nghèo, Ban Chỉ đạo của Chính phủ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006-2010 và Chương trình Phát triển kinh tế-xã hội và các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006-2010, Ban Chỉ đạo nghiên cứu và thực hiện cải cách chính sách tiền lương Nhà nước, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, Ban Chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long, Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009 và Ban Chỉ đạo Nhà nước dự án trồng 5 triệu ha rừng giai đoạn 1998-2010.

Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm làm Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế; Trưởng ban các Ban Chỉ đạo về: nhân quyền; phát triển kinh tế-xã hội tuyến biên giới Việt-Trung đến năm 2010; phát triển kinh tế-xã hội tuyến biên giới Việt Nam-Lào và Việt Nam-Campuchia; Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước về Biển Đông-Hải đảo, Ban Chỉ đạo về phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền.

Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng làm Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm và Trưởng ban Chỉ đạo Tây Bắc.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải làm Chủ tịch Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước, Trưởng ban Ban Chỉ đạo quy hoạch và đầu tư xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội; Trưởng ban Ban Chỉ đạo Nhà nước: Dự án thủy điện Sơn La; các Dự án trọng điểm về dầu khí; xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia; điều tra cơ bản tài nguyên - môi trường biển; các công trình, dự án trọng điểm ngành Giao thông vận tải; Quy hoạch điện VI và Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở, Ban Chỉ đạo xây dựng Nhà Quốc hội, Ban Chỉ đạo Tổ chức điều phối phát triển các Vùng kinh tế trọng điểm;

Cùng với việc tiếp tục đứng đầu Ủy ban Quốc gia về thập kỷ giáo dục vì sự phát triển bền vững của Việt Nam (2005-2014), Hội đồng Giáo dục quốc phòng-an ninh Trung ương, Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân còn làm Trưởng ban Ban Chỉ đạo quốc gia về công nghệ thông tin và Ban Chỉ đạo quốc gia chuẩn bị và tổ chức Đại hội Thể thao châu Á trong nhà lần thứ 3 tại Việt Nam.

Quyết định này thay thế Quyết định 1525/QĐ-TTg ngày 13/11/2007 về việc điều chỉnh phân công người đứng đầu tổ chức phối hợp liên ngành do Thủ tướng Chính phủ thành lập.

Theo Cổng TTĐT Chính phủ

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video