Thúc đẩy vai trò của hội viên, phụ nữ trong sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khoẻ cộng đồng

20/11/2020
Hội thảo đánh giá việc thực hiện Chương trình phối hợp số 526/CTPH-CP-HNDVN-HLHPNVN ngày 03/11/2017 giữa Chính phủ, Hội Nông dân Việt Nam và Hội LHPN Việt Nam về “Tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khoẻ cộng đồng giai đoạn 2017 – 2020” đã diễn ra vào ngày 16/11/2020, tại tỉnh Cà Mau.
Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Bùi Thì Hòa phát biểu tại hội thảo

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Bùi Thị Hòa; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử; Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Trần Thị Kiều Yến chủ trì hội thảo cùng sự tham dự của đại diện các sở ngành: Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Công thương, Sở Y tế, Sở Thông tin truyền thông, Sở Văn hoá – Thể thao và Du lịch, Chi Cục an toàn thực phẩm; Hội Nông dân, Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hội Cựu Chiến binh, Liên đoàn Lao động tỉnh; Hội LHPN các huyện, thành phố của tỉnh; một số cơ sở sản xuất nông sản thực phẩm trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tham gia phát biểu tham luận, đánh giá những kết quả nổi bật đạt được, những thuận lợi cũng như khó khăn trong quá trình thực hiện Chương trình phối hợp đồng thời đề xuất kiến nghị giải pháp để tiếp tục triển khai Chương trình thời gian tới.

Các đại biểu tham gia hội thảo

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử cho biết: Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, lồng ghép nội dung an toàn thực phẩm vào các chương trình, đề án, kế hoạch, triển khai với nhiều giải pháp đồng bộ hướng tới mục tiêu nâng cao nhận thức của người sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn; tuyên truyền người dân thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm.

Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành phối hợp với Hội Nông dân và Hội LHPN chú trọng triển khai các giải pháp: Tăng cường tần suất, đổi mới phương pháp, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền; đẩy mạnh phát triển vùng sản xuất nông sản thực phẩm an toàn, sản xuất kinh doanh thực phẩm theo chuỗi nông sản thực phẩm an toàn; phát huy tốt vai trò của Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm các cấp, tổ chức tốt các hoạt động phối hợp liên ngành; phối hợp, hỗ trợ, hướng dẫn hội viên sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn; tăng cường giám sát, lên án những trường hợp sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ nông sản thực phẩm không an toàn; tôn vinh những điển hình tiên tiến. Kịp thời biểu dương, quảng bá, khích lệ, nhân rộng các mô hình chuỗi sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn và sản xuất thực phẩm an toàn mang đậm nét truyền thống đặc sản địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đặc biệt  nhấn mạnh vai trò của phụ nữ Cà Mau với 49,95 % dân số, chị em hãy là người tiêu dùng thông thái, tiếp tục phát huy tốt vai trò trong sản xuất sạch, chế biến sạch và tiêu dùng sạch, bảo vệ sức khỏe cho người thân, gia đình và xã hội.

Ghi nhận những kết quả tỉnh Cà Mau đã đạt được trong việc thực hiện Chương trình số 526/CTPH-CP-HNDVN-HLHPNVN, đặc biệt trong công tác chỉ đạo, tham mưu, phối hợp triển khai Chương trình 526 của các cấp, các ngành của tỉnh Cà Mau, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Bùi Thì Hòa đánh giá, thời gian qua, công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục, truyền thông nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm đã được tổ chức thường xuyên, bằng các hình thức phong phú, đa dạng; đã xây dựng được các mô hình chuỗi liên kết cung ứng thực phẩm an toàn của Hội Nông dân; mô hình chợ thí điểm bảo đảm an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn quốc gia; kết nối sản xuất, kinh doanh đến tiêu thụ thực phẩm an toàn trên địa bàn tỉnh. Qua đó, nhiều sản phẩm của tỉnh đã có đầu ra ổn định thông qua hệ thống siêu thị và cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn, từng bước đáp ứng nhu cầu tiêu dùng thực phẩm an toàn của nhân dân trong tỉnh. Hội LHPN tỉnh Cà Mau đã gắn hoạt động an toàn thực phẩm với Đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, với ý tưởng sáng tạo các sản phẩm an toàn cho phụ nữ; triển khai có hiệu quả cuộc vận động “5 không, 3 sạch”, chương trình mỗi xã 01 sản phẩm, rau an toàn; biểu dương các cá nhân tiêu biểu về thực hiện ATTP.

Phó Chủ tịch Bùi Thị Hoà cũng nhấn mạnh sự cần thiết, tầm quan trọng trong việc thực hiện an toàn thực phẩm, là trách nhiệm của mỗi người dân, mỗi tổ chức, của mỗi cấp, mỗi ngành, và khẳng định nên tiếp tục chương trình phối hợp với một cách thức mới hơn, cụ thể hơn, hiệu quả hơn; Đồng thời đề nghị thời gian tới, các cấp Hội LHPN tỉnh Cà Mau cần phải đẩy mạnh hơn nữa truyền thông , nâng cao nhận thức cho phụ nữ, thay đổi hành vi về an toàn thực phẩm; phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước thẩm định, đánh giá hiệu quả của các mô hình hiện có để nhân rộng; đẩy mạnh việc phối hợp giữa UBND, Hội Nông dân và Hội LHPN tỉnh về an toàn thực phẩm theo thế mạnh, chức năng, nhiệm vụ từng cơ quan, tổ chức.

Phó Chủ tịch Bùi Thị Hòa cũng đề nghị các cơ quan quản lý nhà nước nên đặt hàng các đoàn thể thông qua hoạt động cụ thể; có hình thức tuyên dương các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm an toàn cũng như phê phán, áp dụng nghiêm các chế tài xử phạt các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm không an toàn.

Trước đó, Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã hỗ trợ  tỉnh Cà Mau ra mắt mô hình Tổ vận động phụ nữ giám sát an toàn thực phẩm tại xã Lý Văn Lâm, TP Cà Mau gồm 20 thành viên nhằm tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm tuân thủ pháp luật của của hội viên, phụ nữ, các hộ gia đình, tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư về an toàn thực phẩm; huy động đông đảo hội viên, phụ nữ tham gia giám sát thực hiện ATTP nhằm đấu tranh, ngăn chặn việc sản xuất nông sản thực phẩm không an toàn, góp phần tạo chuyển biến trong sản xuất, chế biến, kinh doanh đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Ngay sau lễ ra mắt, TW Hội LHPN Việt Nam đã tập huấn nâng cao năng lực cho thành viên tham gia về các nội dung: cách thức vận hành mô hình, nhiệm vụ và thực hiện nhiệm vụ của các thành viên; quy định pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm, tập trung vào nông sản thực phẩm; một số kỹ năng giám sát cộng đồng.

Ban CSLP TW Hội

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video