Tiếp đoàn đại biểu Đảng Tập hợp Dân chủ Lập hiến Tuynidi (RCD)

22/04/2009
Ngày 21/4/2009, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Hoàng Thị Ái Nhiên đã thân mật tiếp đoàn đại biểu Đảng Tập hợp Dân chủ Lập hiến Tuynidi (RCD) do bà Hager Chérif Chebil - Phó Tổng thư ký phụ trách đối ngoại Đảng làm trưởng đoàn tới thăm và làm việc với Hội.

Bà Hager Chérif Chebil cũng là người thành lập và hiện là Chủ tịch Liên minh Viên chức trực thuộc Liên hiệp Phụ nữ Toàn quốc Tuy-ni-di.

Thay mặt Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hoàng Thị Ái Nhiên đã nhiệt liệt hoan nghênh Bà Hager Chérif và đoàn đại biểu Đảng Tập hợp Dân chủ Lập hiến Tuynidi.

Tại buổi hội đàm, hai bên đã thông báo một số nét về tình hình phụ nữ mỗi nước, chia sẻ kinh nghiệm để thúc đẩy vấn đề bình đẳng giới, nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ mỗi nước trong phát triển kinh tế xã hội của đất nước cũng như tạo điều kiện cho phụ nữ tham chính.

Liên hiệp Phụ nữ Toàn quốc Tuynidi (UNFT) là tổ chức đại diện của phụ nữ Tuynidi và có nhiều điểm tương đồng với Hội LHPN Việt Nam về tính chất, cơ cấu tổ chức. Cũng như Hội LHPN Việt Nam, Liên hiệp Phụ nữ Toàn quốc Tuy-ni-di là một tổ chức quần chúng có vai trò rất lớn trong quá trình phát triển đất nước.

Coi trọng và phát huy vai trò của phụ nữ, Đảng Tập hợp Dân chủ Lập hiến Tuy-ni-di đã đề ra mục tiêu bảo đảm tỉ lệ đại diện của phụ nữ Tuynidi trong Ban Chấp hành TW cũng như ở các cơ quan nhà nước và địa phương ít nhất là 30%. Hiện nay, tỷ lệ nữ trong Quốc hội của Tuynidi là 21%, Thượng viện là 20%. Tuynidi cũng có 2 nữ trong Ban bí thư TW Đảng.

Thay mặt Đảng Tập hợp Dân chủ Lập hiến và Liên hiệp Phụ nữ Toàn quốc Tuy-ni-di, bà Hager Chérif Chebil đã đánh giá cao và cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của TW Hội LHPN Việt Nam dành cho đoàn và ngỏ lời mời lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam sang thăm Tuynidi vào thời gian thích hợp, coi đây là cơ hội để hợp tác, học hỏi lẫn nhau giữa phụ nữ 2 nước và mong rằng, trong tương lai, hai bên sẽ có nhiều cơ hội hơn nữa để cùng hợp tác và phấn đấu cho mục tiêu phát triển của phụ nữ.

Trung tâm thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video