Tin hoạt động Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk

27/05/2022
- Nâng cao nhận thức, năng lực, trình độ chuyên môn cho cán bộ Hội
- Giải pháp phù hợp, hiệu quả xây dựng tổ chức, hoạt động Hội vững mạnh
Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Tô Thị Tâm phát biểu tại hội thảo

- Nâng cao nhận thức, năng lực, trình độ chuyên môn cho cán bộ Hội

Nhằm thực hiện Đề án 1893 “Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội”, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức khai giảng lớp tập huấn “Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội cho Chủ tịch Hội LHPN cấp xã năm 2022” với sự tham gia của 94 chị là Chủ tịch Hội LHPN cơ sở của 8/15 huyện, thị, thành phố trong tỉnh. Khóa học được tổ chức trong thời gian 5 ngày từ ngày 23 - 27/5/2022.

Tại khóa tập huấn, học viên sẽ được tiếp thu các chuyên đề: Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động phụ nữ ở cơ sở; Những nội dung cơ bản của Bộ Luật lao động; Luật Bình đẳng giới; Luật phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Hôn nhân và gia đình; Vị trí, nhiệm vụ của tổ chức Hội LHPN cấp cơ sở và chức trách, nhiệm vụ của Chủ tịch Hội LHPN cấp cơ sở; Giới thiệu và hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội LHPN Việt Nam; Xây dựng gia đình Việt Nam ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh, xây dựng môi trường an toàn cho phụ nữ, trẻ em và hỗ trợ nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ; Tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, chú trọng giám sát, phản biện xã hội, vận động thực hiện bình đẳng giới; Xây dựng người phụ nữ Đắk Lắk đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, hội nhập quốc tế; Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả, hội nhập quốc tế; Xử lý một số tình huống và giải đáp những vướng mắc, khó khăn khi thực hiện điều lệ, các qui chế và chính sách trong công tác của Hội LHPN cấp xã và viết bài thu hoạch sau khi kết thúc khóa học.

Phát biểu tại buổi khai giảng, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Tô Thị Tâm mong muốn sau khóa tập huấn, học viên được nâng cao nhận thức, năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ để phục vụ cho công tác Hội, luôn đảm bảo thời gian tham gia học tập trên lớp; chủ động, tích cực học tập, ý thức tổ chức kỷ luật tốt và nêu cao tinh thần trách nhiệm xây dựng lớp, hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập đã đề ra của khóa học.

Cũng trong thời gian này, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh tiếp tục phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức khai giảng lớp thứ 2 về tập huấn “Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội cho Chủ tịch Hội LHPN cấp xã năm 2022” cho 90 chị là Chủ tịch Hội LHPN cơ sở của 7/15 huyện còn lại, thời gian tổ chức từ ngày 25 - 31/5/2022.

- Đưa ra các giải pháp phù hợp, hiệu quả xây dựng tổ chức, hoạt động Hội vững mạnh

Nhằm đẩy mạnh xây dựng tổ chức Hội vững mạnh gắn với đảm bảo, nâng cao chất lượng hoạt động của chi hội phụ nữ, vừa qua, Hội LHPN huyện EaSup đã tổ chức Hội thảo “Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động chi hội” năm 2022 tại xã Ea Rốk với sự tham dự của Thường trực Hội LHPN huyện EaSup, đại diện lãnh đạo cấp ủy, chính quyền cùng 72 đại biểu là chi hội trưởng, chi hội phó và hội viên nòng cốt của 2 xã EaRốk, Ia Jlơi.

Toàn cảnh hội thảo

Tại hội thảo, đại biểu đã chia sẻ những cách làm hay, sáng tạo trong tuyên truyền vận động hội viên phụ nữ tham gia sinh hoạt chi hội, tham gia các phong trào phụ nữ và trong công tác tập hợp thu hút hội viên, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của hội viên, phụ nữ để bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho chị em. Đồng thời, nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động để đề xuất với Hội cấp trên và cấp ủy chính quyền địa phương. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng cho rằng cần quan tâm tạo điều kiện để chi hội trưởng được kiêm nhiệm thêm các chức danh khác để có thêm phụ cấp và triển khai tặng thẻ BHYT cho các chi hội trưởng, chi hội phó…

Để đạt được mục tiêu nâng cao chất lượng hoạt động chi hội năm 2022, cần chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động chi, tổ Hội; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng đa dạng hóa các hình thức tập hợp phụ nữ. Nội dung sinh hoạt chi, tổ Hội phải có chủ đề, bám sát chương trình công tác của Hội hàng tháng, quý; tập trung vào những vấn đề thiết thực đối với hội viên, phụ nữ… Tập trung đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ chị em trong phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, vận động chị em tham gia các lớp tập huấn về chăn nuôi, trồng trọt, tham gia các nhóm tiết kiệm, tạo điều kiện vay vốn ủy thác của Ngân hàng CSXH, xây dựng mô hình “Hũ gạo tiết kiệm”, “Nuôi heo đất”. Phát hiện và xây dựng gương điển hình, những mô hình hay và nêu gương tại các buổi sinh hoạt chi hội để chị em học tập noi theo...

Đại diện lãnh đạo xã EaRốk, đồng chí Phạm Thị Nga, Phó Bí thư Đảng ủy xã cũng đặt ra những yêu cầu đối với hoạt động của chi hội ngay trên địa bàn: cần tập trung nâng cao chất lượng hội viên phụ nữ về nhận thức bản lĩnh chính trị, năng lực, tính gương mẫu trong việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cũng như các quy định của địa phương. Đồng thời, phải có sự phối hợp trong việc thực hiện công tác chăm lo cho hội viên phụ nữ; bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của hội viên; tăng cường vận động hội viên phụ nữ sản xuất kinh doanh, làm giàu chính đáng; vận động gia đình tham gia tích cực phong trào hiến đất làm đường, giữ gìn vệ sinh môi trường tham gia xây dựng nông thôn mới…

Thông qua buổi hội thảo, đại biểu đã có cơ hội trao đổi, thảo luận, đánh giá thực trạng tình hình triển khai hoạt động Hội, phong trào phụ nữ tại chi hội. Qua đó, đề xuất những giải pháp phù hợp, hiệu quả trong công tác tập hợp, phát triển hội viên, nhất là những chi hội khó khăn; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội nhằm thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ; xây dựng, củng cố tổ chức Hội thật sự vững mạnh, làm tiền đề thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Ðại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Ðại hội đại biểu phụ nữ huyện lần thứ XII.

Thanh Huyền

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video