Tổ chức 20 lớp tập huấn “Giới trong kinh doanh”

19/03/2009
Thực hiện dự án “Nâng cao quyền tự chủ của phụ nữ Thanh Hóa thông qua việc thúc đẩy sản xuất hàng thủ công” do Cơ quan hợp tác quốc tế Tây Ban Nha tài trợ, Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Hội LHPN các huyện Nông Cống, Như Thanh tổ chức 20 lớp tập huấn “Giới trong kinh doanh” cho 750 học viên của 4 xã thực hiện dự án: Tân Khang, Tân Phúc, Yên Lạc, Thị trấn Bến Sung.

Thông qua lớp tập huấn các học viên đã được trang bị những nội dung cơ bản của giới, lồng ghép giới, Bình đẳng giới trong kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, trong các lĩnh vực lao động - việc làm, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh. Lớp tập huấn là hoạt động thiết thực góp phần tạo điều kiện thuận lợi để chị em nữ doanh nhân sản xuất, kinh doanh ngày càng hiệu quả hơn.

 

Minh Yên
Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video