Tổ chức giao ban công tác tuyên giáo các đảng uỷ trực thuộc TW và các tổ chức chính trị - xã hội

11/07/2009
Ngày 8/7/2009 vừa qua, tại cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam, Ban tuyên giáo TW đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo các đảng uỷ trực thuộc TW và tổ chức chính trị xã hội 6 tháng đầu năm 2009.

Tiến sĩ Nguyễn Bắc Son – UV TW Đảng, phó trưởng Ban Tuyên giáo TW đã chủ trì Hội nghị.

Các đại biểu đại diện cho các đảng uỷ trực thuộc TW và tổ chức chính trị xã hội đã tập trung phản ánh tình hình tư tưởng các tầng lớp nhân dân; phân tích những khuynh hướng tích cực cũng như những vấn đề nhân dân còn băn khoăn, bức xúc; đi sâu phản ánh một số kết quả trong công tác tuyên giáo của các đơn vị; đồng thời tập trung đóng góp ý kiến bàn việc thực hiện phương hướng, nhiệm vụ công tác tuyên giáo thời gian tới. Đó là bám sát những nội dung quan trọng trong Nghị quyết Đại hội X, Nghị quyết TW 9, Nghị quyết TW 10, các kết quả đạt được của kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2009, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội được Quốc hội khoá XII kỳ họp thứ 5 vừa thông qua và các nhóm giải pháp của Chính phủ chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2009, tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước theo tinh thần chỉ thị số 32 của Bộ Chính trị, theo dõi và kịp thời nắm bắt tư tưởng nhân dân trước những vấn đề hệ trọng, nhạy cảm, liên quan đến tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị như chuẩn bị đại hội Đảng các cấp, thí điểm việc không bầu HĐND cấp huyện, phường, các vấn đề an ninh quốc phòng nhạy cảm liên quan đến biên giới, biển đảo, quan hệ với nước ngoài….

Hội nghị cũng thống nhất để thực hiện được nhiệm vụ trên, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban tuyên giáo TW với Ban tuyên giáo các đảng uỷ trực thuộc TW, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên các hoạt động, tăng cường trao đổi phản ánh thông tin, báo cáo... 

Mai Chi

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video