Tổ chức hội nghị sơ kết hai năm cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

12/03/2009
Ngày 12 tháng 3 năm 2009, Ban chỉ đạo Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh TW Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức sơ kết hai năm cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo hình thức truyền hình trực tuyến tại 4 điểm cầu: TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng, Hà Nội với sự tài trợ của Tổng công ty viễn thông quân đội Viettel.

Nhận thức sâu sắc ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đối với việc xây dựng, phát triển tổ chức Hội và phong trào phụ nữ trong giai đoạn hiện nay, Ban chỉ đạo TW Hội đã sớm xây dựng kế hoạch thực hiện, kế hoạch hướng dẫn các cấp Hội triển khai học tập, tổ chức chỉ đạo điểm, ban hành khung chuẩn mực đạo đức cho cán bộ, hội viên, phụ nữ và hướng dẫn các cấp Hội cụ thể hoá thành những tiêu chuẩn đạo đức, lối sống phù hợp với hội viên phụ nữ ở địa phương theo phương châm ngắn gọn, dễ nhớ, dễ làm. Gắn việc triển khai cuộc vận động với thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” đồng thời phát động cuộc vận động cuộc vận động ủng hộ xây dựng, sửa chữa “Mái ấm tình thương” để giúp phụ nữ nghèo, phụ nữ đơn thân, khuyết tật, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, để góp phần kiềm chế lạm phát, các cấp Hội đã vận động, hướng dẫn chị em “học tập” và “làm theo” đức tính cần, kiệm của Bác bằng những việc làm thiết thực, cụ thể như tiết kiệm trong chi tiêu cho bản thân, gia đình, tiết kiệm thời gian công sức, điện nước, tiết kiệm để tăng tích luỹ vốn đầu tư cho sản xuất, kinh doanh, tích cực sử dụng vốn vay có hiệu quả…

Hai năm qua, từ trung ương Hội đến các cấp Hội địa phương đã tích cực tổ chức học tập, tuyên truyền giáo dục đạo đức, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên bằng nhiều hình thức như tổ chức thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thi tìm hiểu về tư tưởng đạo đức của Bác, chiếu phim tư liệu, tham quan, viếng lăng Bác, nói chuyện chuyên đề…; đồng thời phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền về cuộc vận động, thân thế sự nghiệp, tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phát hành tài liệu tới tận cơ sở Hội.

Năm 2008, hầu hết các cơ quan chuyên trách cấp Hội đạt mức tiết kiệm ngân sách từ 10-20% so với năm 2007. Cùng với việc tiết kiệm ngân sách, 36 tỉnh thành đã thực hiện các hình thức tiết kiệm khác thu được hơn 1,5 tỷ đồng.

Các cấp Hội cũng đã tập trung đảm bảo giờ giấc làm việc, giảm hội họp, cải tiến việc đi cơ sở thật sâu sát theo hướng lồng ghép, phối kết hợp. Một trong những điển hình về nội dung này là Hội LHPN tỉnh Nam Định. Các cấp Hội Nam Định đã trăn trở để tìm cách học tập và làm theo Bác một các thiết thực, hiệu quả nhất. Xác định được những hạn chế của đội ngũ cán bộ Hội chuyên trách các cấp như lề lối làm việc còn thiếu tính khoa học, phương pháp làm việc còn nặng về lý luận, thiếu tổng kết thực tiễn, hiệu quả đi cơ sở còn thấp, nắm bắt tình hình chưa kịp thời, chưa chủ động tham mưu, đề xuất những giải pháp hữu hiệu…Hội LHPN tỉnh đã tìm được lời giải đáp nhằm khắc phục tình trạng trên khi tiến hành cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” thông qua Sửa đổi lối làm việc gắn với xây dựng tiêu chuẩn đạo đức của người cán bộ, hội viên phụ nữ. Hội LHPN tỉnh đã tổ chức cho các cá nhân cán bộ Hội nghiên cứu, liên hệ, xác định phương hướng phấn đấu, rèn luyện theo gương Bác. Sau khi lấy ý kiến đóng góp của cán bộ hội viên, tỉnh Hội đã xây dựng tiêu chuẩn đạo đức,lối sống cán bộ Hội theo 5 tiêu chuẩn “5 có, 3 chống”. Nhờ vậy, đến nay trình độ của của cán bộ Hội cấp tỉnh, huyện được nâng lên toàn diện về chuyên môn nghiệp vụ, chính trị, phương pháp làm việc đạt kết quả cao, cán bộ tích cực đi cơ sở hầu hết vượt số ngày công quy định, chất lượng đi cơ sở đạt hiệu quả hơn, nắm chắc tình hình cơ sở, góp phần làm tăng tỷ lệ phụ nữ tham gia vào tổ chức Hội. Riêng năm 2008, toàn tỉnh phát triển được hơn 6000 hội viên.

Đối với cơ sở, các mô hình thực hành tiết kiệm phổ biến hiện nay các địa phương đang triển khai, nhân rộng là mô hình “ ống tiết kiệm”, “nuôi heo đất”, “hũ gạo tình thương”, “hũ gạo tiết kiệm”, tiết kiệm điện nước sinh hoạt, thu gom phế liệu ở TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Bình Định, Bình Thuận, Nghệ An, Hà Nội, Quảng Ninh…mô hình “kho thóc tình thương” của phụ nữ Gia Lai, “Vườn rau sạch tiết kiệm” của Bắc Giang, “Chuyển giao hỗ trợ phương tiện, máy móc, thiết bị, vật dụng gia đình” của Bà Rịa – Vúng Tàu..

Theo báo cáo của các tỉnh, thành Hội, trong 2 năm qua đã có 41 tỉnh, thành có “mô hình” làm theo tấm gương Bác trong tiết kiệm, thu được hơn 25 tỷ đồng, hơn 360 tấn gạo, 12 tấn thóc, hơn 840 ngàn KW điện giúp đỡ cho gần 90 ngàn hội viên, phụ nữ, trẻ em nghèo, khó khăn.

Qua 2 đợt phát động xây, sửa mái ấm tình thương, các cấp Hội đã thu được trên 45 tỷ đồng, phấn đấu mỗi ngày xây dựng, sửa chữa một ngôi nhà đem lại niềm vui cho một phụ nữ đơn thân, khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Bên cạnh những ưu điểm, những kết quả đạt được, Ban chỉ đạo cuộc vận động cũng nghiêm túc chỉ rõ những hạn chế, tồn tại cần khắc phục và rút ra bài học kinh nghiệm; đồng thời đề ra mục tiêu phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện cuộc vận động năm 2009.

 Ảnh minh họa

 Quang cảnh buổi lễ sơ kết tại điểm cầu TP. Hồ Chí Minh

Năm 2009, các cấp Hội tiếp tục triển khai và nâng cao chất lượng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, duy trì và phát triển các mô hình thực hành tiết kiệm, tạo sự chuyển biến rõ nét trong đội ngũ cán bộ Hội về ý thức trách nhiệm đối với công việc, thực hiện có hiệu quả các nội dung “thực hành tiết kiệm, chống tham ô lãng phí, sửa đổi lối làm việc”, triển khai học tập và thực hiện chủ đề: Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân đi vào chiều sâu, trở thành nội dung quan trọng trong mọi hoạt động của các cấp Hội và cán bộ, hội viên, phụ nữ cả nước; gắn thực hiện cuộc vận động với hoạt động kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và chủ đề hoạt động năm 2009 của Hội “Nâng cao chất lượng hoạt động để thực hiện hiệu quả chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lưọi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ.

Trung tâm thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video