Tổ chức tuyên truyền về Đại hội phụ nữ các cấp

15/12/2005
Nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, hội viên phụ nữ cả nước về Đại hội phụ nữ các cấp, tiến tới Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ X vào quý II/2206,

Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam đã có Kế hoạch tập trung tuyên truyền về: Truyền thống vẻ vang và chặng đường phát triển của phong trào phụ nữ Việt Nam; ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội phụ nữ các cấp, các lĩnh vực hoạt động và phong trào thi đua của các cấp Hội, cán bộ, hội viên; việc thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết ĐH phụ nữ toàn quốc lần thứ IX; kết quả thực hiện Nghị quyết ĐH phụ nữ toàn quốc lần thứ IX gắn vớithực hiện nhiệm vụ công tác Hội; tuyên truyền về những nhân tố mới, tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực; nội dung cơ bản của văn kiện Đại hội phụ nữ các cấp, Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ X; ý kiến đóng góp của các cấp, các tầng lớp phụ nữ vào dự thảo văn kiện Đại hội phụ nữ các cấp; tuyên truyền về kết quả ĐH phụ nữ các cấp và ĐH phụ nữ toàn quốc lần thứ X.

 

Các đợt tuyên truyền được tổ chức từ quý I/2006-quý I/2007, đặc biệt tập trung vào các dịp kỷ niệm của Hội, ngày lễ lớn của đất nước, ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dịp Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng với nhiều hình thức: Tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, phát động các phong trào thi đua yêu nước trong các cấp Hội, hội viên phụ nữ bằng những việc làm thiết thực, xây dựng các công trình chào mừng ĐH; tổ chức cac hoạt động giao lưu văn hoá, văn nghệ, TDTT, sinh hoạt CLB; học tậpcác gương tập thể, cá nhân phụ nữ xuất sắc thông qua các buổi sinh hoạt tổ, nhóm, CLB, gặp mặt, toạ đàm; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức các buổi gặp mặt phụ nữ tiêu biểu…

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video