Toạ đàm về hoạt động dân số - kế hoạch hoá gia đình tại TP HCM

23/06/2006
Sáng ngày 16/5/2006, tại Thành hội phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra buổi tọa đàm giữa Hội LHPN và Ủy ban Dân số- Gia Đình - Trẻ em thành phố Hồ Chí Minh nhằm trao đổi kinh nghiệm phối hợp hoạt động dân số - kế hoạch hoá gia đình. Tham gia toạ đàm có hơn 30 đại biểu là chuyên viên TW Hội, các đồng chí Thường trực phụ trách công tác Dân số KHHGĐ của 24 Quận-Huyện TPHCM và Thường trực Hội LHPN các xã thuộc 5 huyện ngoại thành thuộc Thành phố.

Các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận về những thuận lợi  và khó khăn trong công tác phối hợp tuyên truyền, vận động KHHĐ trong thời gian qua; kinh nghiệm hoạt động trong công tác vận động người dân thực hiện các biện pháp KHHGĐ; việc thực hiện Nghị quyết 47 của Bộ Chính trị về thực hiện chính sách DS/KHHGĐ, chỉ thị 49 của Ban Bí thư TW Đảng về Gia đình. Các ý kiến cũng đã thống nhất cần chú trọng hơn nữa trong việc tuyên truyền vận động chuyển đổi ý thức của các ban ngành, đoàn thể trong công tác dân số kế hoạch hoá gia đình; các cấp ủy Đảng, chính quyền cần quan tâm đào tạo, bố trí cán bộ DSKHHGĐ có đủ trình độ và năng lực.

Báo Phụ nữ TPHCM.

CÁC ĐỀ ÁN

Video