Tổng kết 5 năm phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, Lao động sáng tạo, Xây dựng gia đình hạnh phúc”

26/07/2006
Ngày 20/7/2006, Hội LHPN tỉnh Yên Bái đã tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và biểu dương các điển hình tiên tiến xuất sắc trong phong trào thi đua 5 năm qua.

Về tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Oanh, Phó chủ tịch Hội LHPN Việt Nam và đồng chí Hoàng Thương Lượng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái. Đặc biệt là sự có mặt của 40 đại biểu tiên tiến xuất sắc trong phong trào thi đua, được bình chọntừ 180 xã/phường và các đơn vị trực thuộc trong tỉnh.

 

Nét nổi bật trong kết quả thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, Lao động sáng tạo, Xây dựng gia đình hạnh phúc” của Hội LHPN tỉnh Yên Bái 5 năm qua là việc vận động phụ nữ vùng đặc biệt khó khăn tham gia học tập xoá mù chữ và tái mù chữ; tổ chức cho phụ nữ học tập kiến thức khoa học kỹ thuật, sản xuất, quản lý kinh doanh, học nghề, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn… Trong 5 năm Hội LHPN tỉnh đã chủ động phối hợp với Sở Giáo dục - Đào tạo khai thác các nguồn lực, vận động hội viên xây dựng quỹ xoá mù chữ, lồng ghép sự hỗ trợ của các dự án mở được 793 lớp xoá mù chữ cho 13.500 phụ nữ, trong đó có có 961 cán bộ BCH phụ nữ cơ sở. Hiện 100% cán bộ BCH Hội LHPN các xãcó trình độ tiểu học, trung học (tăng 44% so với đầu nhiệm kỳ). Tổng kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua, đã có 85 000 phụ nữ được nhận giấy chứng nhận đạt 3 tiểu chuẩn của phong trào.

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe nhiều báo cáo điển hình cá nhân phụ nữ vươn lên tích cực học tập, năng động sáng tạo làm kinh tế gia đình giỏi, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và tích cực tham gia công tác xã hội.

 

Đồng chí Nguyễn Thị Oanh, Phó chủ tịch Hội LHPN Việt Nam phát biểu với Hội nghị đã ghi nhận và biểu dương những kết quả của các cấp Hội LHPN tỉnh Yên Bái trong quá trình triển khai thực hiện phong trào thi đua, tạo nên khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp phụ nữ, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, văn hoá xã hội của địa phương và thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ IX. Đồng chí đề nghị Hội LHPN tỉnh Yên Bái cần tiếp tục tuyên truyền sâu rộng các gương điển hình trong phong trào thi đua tới các cơ sở Hội bởi đó chính là cách nhân rộng cho phong trào thi đua ngày càng phát triển.

 

Ghi nhận thành tích của các tập thể và các cá nhân tiên tiến xuất sắc trong phong trào thi đua, trong 5 năm qua TW Hội LHPN Việt Nam đã tặng cờ cho 2 tập thể: Hội LHPN tỉnh, thành phố Yên Bái; tặng bằng khen cho 13 tập thể và 42 cá nhân. UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 11 tập thể và 11 cá nhân; Hội LHPN tỉnh đã tặng bằng khen cho 19 tập thể và 49 cá nhân. 

Nguyễn Thị Thái – Ban Tuyên giáo

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video