Trung ương Hội LHPN Việt Nam tuyển dụng công chức

08/05/2020
Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam thông báo về việc tuyển dụng công chức như sau:

- Số lượng tuyển: 15 chỉ tiêu.

- Hình thức tuyển dụng:

- Tiếp nhận cán bộ, công chức cấp huyện trở lên;

- Thi tuyển.

- Thời gian tuyển: Dự kiến tháng 6/2020.

- Địa điểm tuyển: Tại cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, 68 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội.

- Thời gian nhận hồ sơ: Nhận hồ sơ trong giờ hành chính từ 8h00 ngày 11/5/2020 đến 17h00 ngày 05/6/2020.

- Địa điểm nhận hồ sơ: Ban Tổ chức (Phòng 1413), Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, 68 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội. Điện thoại: (024) 3 9718373 (nhận trực tiếp hoặc nhận qua đường bưu điện, đối với hồ sơ gửi qua đường bưu điện, thời gian được tính theo dấu của bưu điện). Không trả lại hồ sơ đối với ứng viên không trúng tuyển.

Các thông tin liên quan đến kỳ thi tuyển công chức của cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam được đăng tải trên mục “Thông báo” Cổng thông tin điện tử của Hội (http://www.hoilhpn.org.vn).

Thông tin chi tiết xem tại các file đính kèm tại đây:

- Thông báo tuyển công chức của Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam

- Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video