Tự hào phụ nữ An Giang

06/08/2020
Với chủ đề "Tự hào Phụ nữ An Giang", sáng ngày 05/8/2020, Hội LHPN tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020
Hội nghị điển hình giai đoạn 2015-2020 của Hội LHPN tỉnh An Giang được tổ chức đúng quy định phòng, chống dịch Covid-19

Ông Võ Anh Kiệt, Phó Bí thư Tỉnh ủy; ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh cùng 73 điển hình tiên tiến tham dự Hội nghị.

5 năm qua, phong trào thi đua và nhân rộng điển hình tiên tiến được Hội LHPN tỉnh An Giang cụ thể hóa bằng chương trình, kế hoạch, văn bản hướng dẫn các cấp Hội triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Các phong trào thi đua được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm theo chủ đề từng năm, gắn kết giữa phong trào thi đua yêu nước với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang, phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, cụ thể thành các phong trào của phụ nữ An Giang như: Phong trào thi đua “Phụ nữ An Giang chung sức xây dựng nông thôn mới”; Phong trào thi đua “An Giang chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”; Phong trào thi đua “Doanh nghiệp An Giang hội nhập và phát triển”... tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, phát huy được sức mạnh tổng hợp của cán bộ, hội viên, phụ nữ góp phần tích cực hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Biểu dương các tập thể, cá nhân phụ nữ An Giang điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020

Một số kết quả nổi bật từ các phong trào thi đua của Hội LHPN tỉnh An Giang trong 5 năm qua đạt được: 357.474/357.474 lượt hội viên, phụ nữ (100%) đăng ký thực hiện 3 tiêu chuẩn của phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; 508.035/543.359 hộ gia đình đạt 8 tiêu chí của Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" đạt 93,4%; giúp 865 hộ phụ nữ chủ hộ thoát nghèo theo tiêu chí đa chiều, đạt tỷ lệ 109,7% chỉ tiêu nhiệm kỳ, mở 342 lớp dạy nghề với 8.469 phụ nữ tham gia, sau học nghề đã giới thiệu 6.909 phụ nữ có việc làm, đạt tỷ lệ 81.5%; tư vấn, giới thiệu 30.998 lao động, trong đó có 8.185 chị làm tại các cơ sở sản xuất kinh doanh trong và ngoài tỉnh; hướng dẫn, hỗ trợ cho 584 chị khởi sự kinh doanh thành công, với tổng số vốn hỗ trợ trên 11 tỷ đồng; hỗ trợ cho 02 chị được cấp giấy phép kinh doanh.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng, ghi nhận và biểu dương những tấm gương, nỗ lực và sự cống hiến tích cực của các tập thể, cá nhân được tuyên dương trong Hội nghị; Đồng thời mong muốn trong giai đoạn tiếp theo, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh tiếp tục chủ động, sáng tạo xây dựng thêm những mô hình, những điển hình tiên tiến trong “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với các phong trào thi đua của Hội; bám sát các nhiệm vụ chính trị của tỉnh để duy trì và phát huy hơn nữa các phong trào thi đua yêu nước, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ; thực hiện tốt các giải pháp, nhất là hỗ trợ về vay vốn, áp dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ cao vào sản xuất, giới thiệu học nghề và việc làm để giúp các chị em thoát nghèo, vươn lên làm giàu, ổn định cuộc sống; nâng chất các phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực, góp phần xây dựng quê hương Bác Tôn ngày càng văn minh.

Tại hội nghị, 15 cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen và 14 tập thể, 140  cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, cuộc vận động do Hội LHPN tỉnh phát động và thực hiện nhiệm vụ công tác Hội được Hội LHPN tỉnh ghi nhận và  biểu dương trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.

Ni Ra

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video