Tuyên Quang: Sơ kết 2 năm thực hiện Đề án Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt

28/05/2014
Ngày 22/5 vừa qua, Ban chỉ đạo thực hiện Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt” đã tổ chức Hội nghị Sơ kết 2 năm thực hiện đề án giai đoạn 2011 – 2015. Đồng chí Vũ Thị Bích Việt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện đề án dự và chủ trì hội nghị.

Thời gian qua, Hội LHPN tỉnh và các ngành thành viên đã chủ động xây dựng kế hoạch, lồng ghép tổ chức các hoạt động thực hiện đề án gắn với các hoạt động của ngành, đơn vị mình đảm bảo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra. Hai năm qua đã tổ chức được trên 2.100 buổi tuyên truyền giáo dục kiến thức tiền hôn nhân cho nữ thanh niên; 542 cuộc tọa đàm truyền thông nâng cao kiến thức về phòng, chống tệ nạn xã hội; 15 cuộc thảo luận nhóm về bình đẳng giới, bài trừ bạo lực gia đình. Ban chỉ đạo cấp tỉnh đã chọn xã Tràng Đà, thành phố Tuyên Quang làm điểm, đồng thời chỉ đạo các huyện chọn 1 xã làm điểm để đánh giá, rút kinhnghiệm. Ban chỉ đạo đã cấp phát 477 cuốn tài liệu cho các báo cáo viên, tuyên truyền viên. Một số ngành thành viên Ban chỉ đạo đã biên soạn, triển khai tài liệu trong hệ thống ngành mình quản lý: Ban nữ công LĐLĐ tỉnh cấp 2.850 cuốn sổ tay công tác nữ công trong đó có các nội dung chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con tốt; ngành Lao động Thương binh và Xã hội in, cấp 2.100 cuốn sổ tay, 21.000 tờ rơi tuyên truyền về công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em; ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp 140 cuốn tài liệu, 180 băng đĩa tuyên truyền giáo dục đời sống gia đình, trong đó có kiến thức nuôi dạy con cho các cơ sở… qua đó làm chuyển biến nhận thức về phẩm chất, đạo đức người phụ nữ, nâng cao kiến thức chăm sóc và nuôi dạy con tốt cho các bà mẹ và các thành viên trong gia đình.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, công tác phối hợp của một số ngành thành viên chưa chặt chẽ, đồng bộ; công tác tập huấn cho đội ngũ tuyên truyền viên cấp tỉnh, cấp huyện chưa đạt yêu cầu, đối tượng tham dự tập huấn cũng như tổ chức tuyên truyền chủ yếu là cán bộ hội phụ nữ…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Vũ Thị Bích Việt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện đề án đã đề nghị thành viên Ban chỉ đạo các cấp rút kinh nghiệm những tồn tại, hạn chế, trên cơ sở đó đề ra những hình thức, nội dung, biện pháp tuyên truyền cụ thể, phù hợp. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, Ban chỉ đạo cần thực hiện những việc như: Các thành viên Ban chỉ đạo cần phối hợp chặt chẽ với nhau hơn nữa trong công tác chỉ đạo để triển khai hiệu quả đề án; kiểm tra, ra soát lại và nâng cao kiến thức, kỹ năng của đội ngũ tuyên truyền viên; nâng cao chất lượng và có định hướng cụ thể về nội dung của các câu lạc bộ “Xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Phụ nữ nuôi, dạy con tốt”; đánh giá, rút kinh nghiệm từ các mô hình điểm để triển khai tại các xã khác…

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video