TW Hội LHPN Việt Nam trao Quyết định bổ nhiệm cán bộ

27/05/2022
Sáng 27/5/2022, TW Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức công bố, trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Hội
Đồng chí Đỗ Thị Thu Thảo, Phó Chủ tịch Thường trực Hội trao Quyết định bổ nhiệm cho đ/c Nguyễn Thị Tuyết (trái ảnh) và đ/c Phạm Thị Thùy Linh (phải ảnh)

Cụ thể:

- Quyết định số 208/QĐ-ĐCT ngày 20/5/2022 bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Phó Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam giữ chức vụ Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam từ ngày 20/5/2022.

- Quyết định số 118/QĐ-ĐCT ngày 26/4/2022 bổ nhiệm đồng chí Phạm Thị Thùy Linh, Phó Tổng Giám đốc Tổ chức Tài chính vi mô trách nhiệm hữu hạn một tình thương (TYM)  giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tổ chức Tài chính vi mô trách nhiệm hữu hạn một tình thương từ ngày 26/4/2022

- Quyết định số 206/QĐ-ĐCT ngày 20/5/2022 bổ nhiệm đồng chí Ngô Thị Thu Ngần, Trưởng phòng Biên tập sách Văn học nước ngoài, Nhà Xuất bản Phụ nữ Việt Nam giữ chức vụ Phó Giám đốc kiêm Phó Tổng biên tập Nhà Xuất bản Phụ nữ Việt Nam từ ngày 20/5/2022.

Thời hạn bổ nhiệm giữ chức vụ của 3 đồng chí trên là 5 năm kể từ ngày được bổ nhiệm.

Đồng chí Đỗ Thị Thu Thảo, Phó Chủ tịch Thường trực thay mặt Lãnh đạo Hội trao quyết định và tặng hoa cho các đồng chí được bổ nhiệm và mong muốn trên cương vị công tác mới, các đồng chí tiếp tục phấn đấu, phát huy hơn nữa khả năng, phẩm chất, tinh thần trách nhiệm để chỉ đạo các đơn vị được phân công phụ trách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đóng góp cho sự phát triển của tổ chức Hội và phong trào phụ nữ.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video