Vấn đề phụ nữ, trẻ em, bình đẳng giới và thực hành dân chủ trong dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc XIII

23/10/2020
Sáng 23/10/2020, TW Hội LHPN Việt Nam tổ chức hội thảo góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, với chủ đề “Những vấn đề về phụ nữ, trẻ em, bình đẳng giới và thực hành dân chủ”.
Chủ tịch Hà Thị Nga (áo vàng), Phó Chủ tịch Hội Bùi Thị Hòa (áo đỏ), GS.TS Phùng Hữu Phú (ngoài cùng phải ảnh) và Phó Trưởng Ban Dân vận TW Nguyễn Phước Lộc (thứ 2 phải ảnh sang)đồng chủ trì hội thảo

Hội thảo có sự tham gia của đông đảo các nhà khoa học, chuyên gia, hoạt động trong lĩnh vực chính trị.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga cho biết: Đây là hội thảo đầu tiên trong 4 hội thảo do TW Hội LHPN tổ chức, nhằm lấy ý kiến các chuyên gia về các vấn đề liên quan đến phụ nữ, gia đình, trẻ em và bình đẳng giới.

Những hội thảo tiếp theo sẽ tiếp tục lấy ý kiến của đại diện nữ doanh nhân về chủ đề liên quan đến phát triển kinh tế, vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế thời kỳ hội nhập; Đại diện Nữ trí thức về chủ đề liên quan đến giáo dục và nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới; Và một hội thảo trực tuyến lấy ý kiến rộng rãi của cán bộ, hội viên, các tầng lớp phụ nữ về các vấn đề liên quan đến phụ nữ, đến tổ chức Hội; vai trò, chức năng, trách nhiệm của Hội LHPN Việt Nam trong đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, phụ nữ.

Chủ tịch Hà Thị Nga phát biểu khai mạc hội thảo

Chủ tịch cũng cho biết, năm 2019, TW Hội LHPN Việt Nam đã thực hiện 1 đề tài nghiên cứu cấp bộ nhằm rà soát quan điểm của Đảng các nhiệm kỳ gần đây về công tác phụ nữ và bình đẳng giới; đồng thời, phát hiện các vấn đề liên quan đến phụ nữ, gia đình, trẻ em cần quan tâm định hướng giải quyết.

Kết quả rà soát đã được Hội sử dụng để tham gia ý kiến trong các bước của quá trình xây dựng dự thảo văn kiện, trong đó, một số đề xuất của Hội đã được tiếp thu, cụ thể là: “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Thực hiện các chương trình phát triển, hỗ trợ cập nhật tri thức, kỹ năng cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ vùng dân tộc thiểu số, miền núi. Hoàn thiện và thực hiện tốt luật pháp, chính sách liên quan đến phụ nữ, trẻ em và bình đẳng giới. Phát huy tiềm năng, thế mạnh và tinh thần làm chủ, khát vọng vươn lên của các tầng lớp phụ nữ. Kiên quyết xử lý nghiêm theo pháp luật các tệ nạn xã hội, các hành vi bạo lực, mua bán, xâm hại phụ nữ, trẻ em”.

Hiện nay, việc lấy ý kiến rộng rãi vào dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, được các cấp Hội và hội viên, phụ nữ hưởng ứng rất tích cực. 

Theo Chủ tịch Hà Thị Nga, phụ nữ Việt Nam chiếm 50,2% dân số cả nước, với khoảng 71,24% phụ nữ tham gia lực lượng lao động, đã và đang đóng góp rất lớn vào sự phát triển của nền kinh tế đất nước. Chính vì vậy, xác định rõ quan điểm giải quyết các vấn đề liên quan đến phụ nữ sẽ phát huy được tối đa vai trò của chị em trong quá trình tham gia xây dựng đất nước, góp phần đảm bảo phát triển bền vững, thực hiện các cam kết của Việt Nam với quốc tế về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ.

GS.TS Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận TW phát biểu tại hội thảo

Đề dẫn hội thảo, GS.TS Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận TW nhấn mạnh tới vấn đề phát huy quyền làm chủ của phụ nữ ngay từ cơ sở một cách thực chất và hiệu quả, thông qua thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội của Hội LHPN Việt Nam. Do đó cần đánh giá được việc thực hiện chức năng, giám sát, phản biện của Hội LHPN Việt Nam thời gian qua đã góp phần phát huy quyền làm chủ của phụ nữ như thế nào; gặp những hạn chế, vướng mắc khó khăn gì, cần đổi mới nội dung, phương thức giám sát, phản biện của Hội ra sao, để có thể góp phần thiết thực vào sự phát triển toàn diện của phụ nữ, nhất là đối với các đối tượng phụ nữ khó khăn, dễ bị tổn thương, vùng dân tộc thiểu số, miền núi...

Các đại biểu tham gia hội thảo

Tại Hội thảo, đại biểu tham gia đã tập trung tham luận, đóng góp ý kiến vào hai chủ đề chính gồm: Các vấn đề liên quan đến phụ nữ, gia đình, trẻ em, bình đẳng giới và Phát huy quyền dân chủ, làm chủ của phụ nữ gắn với công tác giám sát, phản biện xã hội của Hội LHPN Việt Nam.

Các ý kiến sẽ được Hội LHPN Việt Nam tiếp thu, tổng hợp đầy đủ làm cơ sở quan trọng hoàn thiện nội dung xây dựng báo cáo đóng góp ý kiến của Hội gửi tới Ban soạn thảo nhằm phát huy tốt nhất vai trò của tổ chức Hội và các tầng lớp phụ nữ, nhân dân trong tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc XIII.

TTTT

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video