Việt Nam hoàn thành một số mục tiêu Thiên niên kỷ trước thời hạn

10/06/2009
Với việc tiếp tục triển khai và nâng cao chất lượng thực hiện các mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ, một lần nữa Việt Nam khẳng định sự tôn trọng của mình về các giá trị và nguyên tắc trong Tuyên bố Thiên niên kỷ với cộng đồng thế giới và với Liên Hợp Quốc.

8 mục tiêu thiên niên kỷ (TNK) mà hơn 109 quốc gia đã đăng ký cam kết thực hiện đó là: Xóa đói giảm nghèo; phổ cập giáo dục tiểu học; tăng cường bình đẳng nam nữ và nâng cao vị thế cho phụ nữ; giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ em; tăng cường sức khỏe bà mẹ; phòng chống HIV, sốt rét và các bệnh dịch khác; đảm bảo bền vững môi trường và thiết lập quan hệ đối tác toàn cầu vì phát triển.        

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Cao Viết Sinh cho biết, để đạt mục tiêu TNK vào năm 2015 như đã cam kết với Liên Hợp Quốc (LHQ), Việt Nam đã sớm lồng ghép các chỉ tiêu, chỉ số của 8 mục tiêu phát triển TNK trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hằng năm và 5 năm ở cấp quốc gia, cấp tỉnh và thành phố.

Báo cáo Quốc gia năm 2008 cho thấy, Việt Nam đã vượt trước thời gian và mục tiêu đề ra với thành tựu xóa đói giảm nghèo và hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học trước thời hạn.
Tỷ lệ nghèo chung của Việt Nam từ 58,1% (1993) đã giảm xuống còn 15,97% (2006), tỷ lệ hộ nghèo năm 2006 là 15,5% đã giảm xuống còn 14,8% năm 2008. Tỷ lệ biết chữ của người Việt Nam đạt 93,1%. Dự kiến đến 2010 Việt Nam sẽ hoàn thành phổ cập THCS trong phạm vi cả nước. Ngoài ra, phổ cập THPT đang được tiến hành ở một số địa bàn và địa phương có điều kiện.

Càng ngày, phụ nữ cũng đóng vai trò quan trọng trong quản lý kinh tế, giáo dục đào tạo, tham gia với vai trò lãnh đạo ở tất cả các lĩnh vực kinh tế và đời sống xã hội tại Việt Nam .
Việt Nam cũng đang nỗ lực và đạt được một số thành tích trong phòng chống đại dịch HIV/AIDS cũng như các bệnh lao, sốt rét, và các bệnh dịch nguy hiểm khác.

Là một trong các quốc gia được dự báo là sẽ bị ảnh hưởng nặng của hiện tượng biến đổi khí hậu toàn cầu, nhưng với nhiều chỉ tiêu, chỉ số trong đảm bảo môi trường bền vững, Việt Nam đạt được các con số đáng ghi nhận với tỷ lệ người dân được sử dụng nguồn nước sạch, tỷ lệ che phủ rừng, diện tích đất được bảo tồn đa dạng sinh học…

Một thành tựu khác nữa của Việt Nam đó là thiết lập được mối quan hệ toàn cầu vì mục tiêu phát triển, mở cửa và hội nhập, củng cố và mở rộng hợp tác đa phương, song phương; xuất nhập khẩu; thu hút đầu tư ODA, nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài…

Phó giám đốc UNDP (Chương trình phát triển của Liên Hợp Quốc) Việt Nam Christophe Bauduet nhận xét, báo cáo Quốc gia 2008 về thực hiện mục tiêu TNK của Việt Nam đã cho thấy nhiều kết quả tích cực thể hiện cam kết của Việt Nam trong việc đạt mục tiêu TNK. Điều này thể hiện rõ ở tỷ lệ giảm nghèo mạnh mẽ, mức độ quan tâm đầu tư cho giáo dục và y tế. UNDP cũng nhận thấy, thông qua các chính sách về kinh tế xã hội, đảm bảo an sinh xã hội và mức độ quan tâm đến bảo vệ môi trường, Chính phủ Việt Nam đã thể hiện mạnh mẽ cam kết đưa đất nước tiến lên.

Việt Nam cũng là một trong số ít các quốc gia đầu tiên địa phương hóa 8 mục tiêu TNK  chứ không chỉ dừng lại ở cấp quốc gia, tỉnh thành. Ngoài ra Việt Nam còn đề ra thêm 3-4 mục tiêu riêng phù hợp với đặc thù của mình.

Ông C.Bauduet cũng cam kết LHQ sẽ tiếp tục phối hợp với Chính phủ, người dân Việt Nam và các nhà tài trợ để hỗ trợ Việt Nam đẩy mạnh thực hiện các cam kết nhằm hoàn thành mục tiêu TNK vào năm 2015.

Tuy nhiên, ông C.Bauduet cũng chỉ ra một số chỉ tiêu mà Việt Nam về sau thời hạn so với các nước khác như tỷ lệ người nhiễm HIV còn cao, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng còn nhiều, diện tích rừng đang ngày càng bị thu hẹp...

 

Theo Website Chính phủ

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video