Vĩnh Long: Chăm lo cho chị em phụ nữ ổn định cuộc sống, vượt qua đại dịch Covid-19

26/12/2021
Ngày 26/12, Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Vĩnh Long lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã diễn ra với chủ đề “Đoàn kết - Sáng tạo - Khát vọng - Phát triển”.
Bà Đỗ Thị Thu Thảo, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam (giữa) trao Kỷ niệm chương - Ảnh: Báo Vĩnh Long

Nhiệm kỳ 2016-2021, công tác tuyên truyền của các cấp Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long ngày càng đổi mới, từng bước đi vào chiều sâu. Phong trào thi đua, các đề án, các cuộc vận động gắn với thực hiện chủ đề hàng năm được phát động rộng rãi, mang lại nhiều kết quả thiết thực, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của hội viên, phụ nữ, uy tín của tổ chức Hội được nâng lên.

Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" thật sự đi vào đời sống, mang lại kết quả rõ nét.  Hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, phát triển kinh tế và kết nối hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác đạt nhiều thành tựu quan trọng. Bên cạnh đó, cán bộ Hội từng bước trưởng thành; nhiều mô hình, hoạt động thiết thực thu hút, tập hợp hội viên; công tác quản lý hội viên có đổi mới, chất lượng và số lượng được nâng lên.

Trong nhiệm kỳ 2021-2026, Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long xác định mục tiêu chung là nâng cao năng lực sức chiến đấu của tổ chức Hội, của cán bộ Hội; phát huy vai trò, hiệu quả tập hợp phụ nữ; tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh; thực hiện hiện tốt vai trò "đại diện"; phát huy tính chủ động, sáng tạo, khát vọng vươn lên của các tầng lớp phụ nữ, huy động sự tham gia của toàn xã hội vì sự phát triển toàn diện của phụ nữ và sự vững mạnh của tổ chức Hội, góp phần củng cố và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh nhà ngày càng vững chắc.

Thực hiện phong trào thi đua: Xây dựng người phụ nữ Vĩnh Long "Đoàn kết, nhân ái, khát vọng, phát triển" đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới. Cuộc vận động: "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" và 2 khâu đột phá gồm: Đa dạng hoá hình thức tập hợp phụ nữ, xây dựng chi, tổ Hội vững mạnh; Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội.

Ông Bùi Văn Nghiêm - Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long trao tặng bức trướng “Đoàn kết - Sáng tạo - Khát vọng - Phát triển” cho Hội LHPN tỉnh - Ảnh: Báo Vĩnh Long

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, bà Đỗ Thị Thu Thảo, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, cho biết, Trong nhiệm kỳ 2016-2021, các cấp Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long đã thể hiện vai trò kết nối, khai thác nguồn lực hỗ trợ hội viên, phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh bằng nhiều hình thức; chuyển đổi hình thức sản xuất nhỏ lẻ sang các loại hình hợp tác xã, tổ liên kết, tổ hợp tác, tạo sự liên kết vùng, nâng cao giá trị kinh tế, đạt nhiều kết quả quan trọng.

Việc tham mưu, đề xuất chính sách, nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn từng bước được chú trọng, vai trò của tổ chức Hội được nâng lên. Đáng ghi nhận, trong 5 năm, Hội LHPN tỉnh đã đề xuất thực hiện 7 đề án, đề tài khoa học và triển khai ứng dụng hiệu quả trong hoạt động của Hội.

Với sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh, nhiệm kỳ qua đã đạt và vượt 9/9 chỉ tiêu nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ 10 đề ra.

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam đề nghị trong nhiệm kỳ 2021-2026, các cấp Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long tiếp tục phải xác định vai trò nòng cốt, kêu gọi chị em phát huy, chủ động đề xuất với chính quyền trực tiếp tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội theo thế mạnh của tỉnh và phù hợp với khả năng của phụ nữ để chăm lo cho chị em ổn định cuộc sống, thích ứng tình hình mới trước mắt là vượt qua đại dịch Covid-19, hậu Covid-19. Định hướng cho chị em vùng nông thôn, nhất là chị em người dân tộc thiểu số có đời sống đang còn rất khó khăn, việc làm, sinh kế… tạo ra những sản phẩm OCOP bản địa đạt chuẩn các sao nhằm nâng cao thu nhập cho chị em, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, giúp chị em vững tâm an cư, lập nghiệp.

Mỗi hội viên phụ nữ hãy là người tiêu dùng thông minh để chăm lo cuộc sống gia đình, tiến tới xây dựng gia đình số hạnh phúc ấm no, góp phần xây dựng xã hội số.

Ban chấp hành Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt Đại hội - Ảnh: Báo Vĩnh Long

Phó Chủ tịch Đỗ Thị Thu Thảo cũng đề nghị các cấp Hội đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tham mưu, đề xuất và phương thức hoạt động của Hội từ tỉnh đến cơ sở. Bên cạnh đó, cán bộ Hội phải giám sát sâu, phản biện giỏi và là nòng cốt lãnh đạo chị em tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh thông qua cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch".

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 31 ủy viên. Phiên họp lần thứ nhất Ban chấp hành khóa XI đã bầu Ban Thường vụ gồm 9 ủy viên. Bà Nguyễn Thị Kim Anh tái đắc cử chức Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026. Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII gồm 11 đại biểu chính thức và 4 đại biểu dự khuyết.

Báo PNVN

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video