Vĩnh Phúc: Tổ chức thành công Đại hội đại biểu phụ nữ nhiệm kỳ 2021-2026 điểm cấp cơ sở

14/01/2021
Sáng 14/1, Hội phụ nữ xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đây là đơn vị được Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm phụ nữ cấp xã, phường, thị trấn.
Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Hồng Nhung (thứ 3 phải ảnh qua) tặng hoa chúc mừng Đại hội

Hội phụ nữ xã Thiện Kế hiện có 1.458 hội viên sinh hoạt tại 10 chi hội cơ sở; tỷ lệ tập hợp hội viên đạt gần 76%.

Nhiệm kỳ qua, Hội đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng thiết thực của hội viên, phụ nữ. Nhiều mô hình, cách làm hay, hoạt động hiệu quả được nhân rộng như: Cuộc vận động xây dựng gia đình “ấm no, bình đẳng tiến bộ, hạnh phúc”, tổ phụ nữ tự quản vệ sinh môi trường, đoạn đường phụ nữ tự quản, nhà xanh vườn sạch, câu lạc bộ người cha, mẹ tốt, phụ nữ nông thôn với pháp luật...

Công tác vận động, hỗ trợ hội viên xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững được Hội tập trung chỉ đạo thực hiện gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” đã đạt những kết quả tích cực, xây dựng và nhân rộng được nhiều mô hình, hoạt động có hiệu quả góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Trong 5 năm, Hội đã hỗ trợ hơn 200 lượt hội viên phụ nữ vay vốn phát triển kinh tế nông nghiệp, kinh doanh dịch vụ thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội với tổng số tiền 3,7 tỷ đồng; hỗ trợ 18 hộ gia đình hội viên phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo; 48 hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn 450 triệu đồng từ nguồn tiết kiệm của các chi hội.

Nhiệm kỳ 2021-2026, Hội phụ nữ xã Thiện Kế đặt mục tiêu hằng năm có ít nhất 1 loại hình hoạt động để phụ nữ rèn luyện sức khỏe, phẩm chất đạo đức, kiến thức, kỹ năng; vận động hỗ trợ ít nhất 2 hộ gia đình đạt tiêu chí gia đình 5 không 3 sạch, giúp 2 hộ do phụ nữ làm chủ thoát nghèo. Đến cuối nhiệm kỳ, 80% phụ nữ, trẻ em là nạn nhân của bạo lực gia đình được phát hiện, giúp đỡ; 100% phụ nữ gái khuyết tật được hỗ trợ bằng hình thức khác nhau...

Đại hội tiến hành bầu 15 đại biểu vào Ban chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ xã nhiệm kỳ 2016-2021.

https://vinhphuc.gov.vn/

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video