VN là tấm gương về những cam kết dành cho trẻ em

27/12/2005
Ông Jesper Morch, Trưởng Đại diện Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (UNICEF), khẳng định Việt Nam là tấm gương sáng cho thế giới về những cam kết cho trẻ em

Điều đó thể hiện rõ qua những tiến bộ vượt bậc về thực hiện Mục tiêu Thiên niên kỷ và những nỗ lực trong việc xây dựng Chương trình phát triển kinh tế xã hội 2006- 2010 với sự tập trung cao độ vào những vấn đề xã hội và trẻ em.

Ngày 14/12, tại Hà Nội, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc tại Việt Nam đã công bố Bản báo cáo thường niên Tình hình trẻ em toàn thế giới năm 2006, với chủ đề "Loại trừ và lãng quên". Trong báo cáo này, UNICEF kêu gọi các quốc gia cần hành động nhiều hơn nữa trong việc thực hiện Tuyên bố Thiên niên kỷ và mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ từ nay đến năm 2015 với mục tiêu chính là cải thiện cuộc sống của hàng triệu trẻ em trên thế giới, giúp các em không bị bệnh tật, suy dinh dưỡng, thoát khỏi đói nghèo và được đi học.


Nhân dịp này, UNCEF đề xuất 3 lĩnh vực Chiến lược cần phải hành động trên toàn thế giới là nỗ lực nhiều hơn nữa để trẻ em và các gia đình được tiếp cận với các dịch vụ xã hội cơ bản; thực hiện các sáng kiến phát triển lâu dài dựa trên phương pháp lấy quyền con người làm trung tâm và quan tâm hơn đến trẻ em dễ bị tổn thương.

Theo Thông tấn xã Việt Nam

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video