Xác định nhu cầu của phụ nữ và những vấn đề ưu tiên trong công tác Hội

16/02/2011
Tối ngày 15/02/2011, tại Nhà văn hóa phường Vĩnh Ninh, Hội LHPN thành phố Huế đã chọn Hội LHPN phường Vĩnh Ninh làm điểm tổ chức thảo luận “Xác định nhu cầu của phụ nữ và những vấn đề ưu tiên tại các chi hội” nhằm tìm ra những khó khăn, thách thức, các vấn đề đang đặt ra đối với hội viên phụ nữ và những giải pháp giải quyết phù hợp với đặc điểm cụ thể của Hội phụ nữ các cấp; xác định nhiệm vụ trọng tâm của Hội trong nhiệm kỳ 2011-2016.

Đ/c Phan Thị Thanh Hà - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, đ/c Trần Thị Kim Chung - Chủ tịch Hội LHPN thành phố Huế, các đ/c Chủ tịch, PCT Hội PN các phường, xã thuộc thành phố Huế và 46 hội viên phụ nữ khu vực II phường Vĩnh Ninh đã tham dự buổi thảo luận.

Tại đây, nhiều hội viên phụ nữ đã phát biểu ý kiến thẳng thắn nêu lên nhu cầu cũng như khó khăn đang đặt ra đối với phong trào phụ nữ ở tại địa bàn để có thể xác định ra những vấn đề ưu tiên cần giải quyết ngay trong nhiệm kỳ tới. Ban tổ chức Hội thảo đề nghị chị em suy nghĩ và chọn ra 3 vấn đề bức xúc, cần giải quyết trước nhất ở địa phương mình, theo đó, các vấn đề được ưu tiên lựa chọn ở chi hội phụ nữ khu vực II phường Vĩnh Ninh là: công tác phát triển hội viên; bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng điều hành cho cán bộ chi/ tổ hội; tiếp cận nguồn vốn vay, tạo việc làm cho lao động trẻ ở địa phương và giáo dục con em trong gia đình.

Các đại biểu cũng dành thời gian để thảo luận và xác định các giải pháp, trách nhiệm của hội viên, cán bộ Hội hoặc các ngành liên quan trong việc triển khai thực hiện các công tác trên.

Từ kết quả thảo luận, các cán bộ Hội cơ sở cùng nhau trao đổi, rút kinh nghiệm để triển khai ở cơ sở mình trong thời gian tới kịp tiến độ quy định.

Ban Tuyên giáo Tỉnh Hội PN Thừa Thiên Huế

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video