Xác định nhu cầu thực tế của phụ nữ và những vấn đề ưu tiên tại các Chi hội

22/02/2011
Thực hiện Chỉ đạo của TW Hội LHPN Việt Nam về việc “Hướng dẫn xác định nhu cầu của phụ nữ và những vấn đề ưu tiên tại các chi hội phụ nữ; làm cơ sở để xác định mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2011- 2016”; căn cứ Kế hoạch số 05/KH- PN ngày 24/01/2011 của Ban Thường vụ Hội LHPN Tp Đà Nẵng về “Hướng dẫn Đại hội điểm”, Hội LHPN Tp Đà Nẵng đã ban hành Hướng dẫn tổ chức thảo luận xác định nhu cầu hội viên, phụ nữ đồng thời trực tiếp làm việc với 26 Chi Hội trưởng phụ nữ phường Chính Gián (đơn vị Đại hội điểm)- quận Thanh Khê.

Tại buổi làm việc, đ/c Đỗ Thị Kim Lĩnh - Thành uỷ viên- Chủ tịch Hội LHPN thành phố đã triển khai một số nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị Đại hội điểm, trong đó chú trọng việc hướng dẫn cho 26 Chi hội trưởng các bước tiến hành việc tổ chức lấy ý kiến hội viên, xác định các vấn đề hoặc nhu cầu của phụ nữ hoặc có liên quan đến phụ nữ ở Chi hội cũng như ở cộng đồng; phân tích những khó khăn, thách thức và tìmgiải pháp giải quyết các vấn đề đó.

Ngày 20/2, Hội LHPN Tp tổ chức tiến hành làm điểm việc lấy ý kiến hội viên tại Chi hội 26, khu dân cư số 5, qua đó cán bộ Hội LHPN thành phố và Hội LHPN quận Thanh Khê rút kinh nghiệm để tổ chức 25 Chi hội còn lại./.

Ban Tuyên giáo Hội LHPN TP Đà Nẵng

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video