Xây dựng mạng lưới nữ doanh nhân tại Việt Nam

15/04/2005
Chiều 12/4, Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội đã phát động triển khai dự án "Xây dựng mạng lưới nữ doanh nhân tại Việt Nam" với sự tham dự của gần 30 nữ doanh nhân trẻ trên địa bàn Thủ đô.

Dự án "Xây dựng mạng lưới nữ doanh nhân tại Việt Nam" do phái đoàn Ủy ban châu Âu tại Việt Nam tài trợ với mục đích hỗ trợ, đào tạo các kỹ năng kinh doanh, hoạt động xã hội cho một nhóm các nữ doanh nhân (từ 30-40 người), nhằm xây dựng nên một mạng lưới nữ doanh nữ doanh nhân phát triển độc lập và bền vững thông qua việc chuyển giao bí quyết, kinh nghiệm.


Các hoạt động hỗ trợ cho phụ nữ trong dự án lần này được tập trung vào đào tạo, tư vấn và cung cấp thông tin cho lãnh đạo nữ; tạo điều kiện cho các nữ doanh nhân trong các doanh nghiệp tư nhân hoạt động thuận lợi hơn trong môi trường cạnh tranh hiện nay.

Theo TTXVN

CÁC ĐỀ ÁN

Video