Yên Bái, 75% ứng cử viên đại biểu Quốc hội là nữ

22/04/2016
Tại Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 do Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái tổ chức, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất biểu quyết danh sách 8 đại biểu đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021, trong đó có 6 ứng cử viên là nữ chiếm tỷ lệ 75%.

Cũng tại Hội nghị, Ban Thường trực Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái đã thông báo kết quả lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 –2021 và biểu quyết danh sách 102 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021, trong đó 42 ứng cử viên là nữ chiếm tỷ lệ 41,2%

Nguyễn Thị Thu Hà, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: Sắp tới, ngày 26 và 27/4, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Yên Bái tổ chức tập huấn “Nâng cao năng lực cho nữ ứng cử viên cấp tỉnh trong tham gia bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021” cho 35 nữ ứng cử viên HĐND cấp tỉnh, Chủ tịch Hội LLHPN các huyện tham gia ứng cử đại biểuHĐND cấp huyệnlần đầu. Qua đó, giúp chị em ứng cử viên xây dựng chương trình hành động, chuẩn bị tốt kỹ năng tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử; giúp ứng cử viên nâng cao trình độ, tự tin và tạo được sự ủng hộ của cử tri; đồng thời tiếp tục chỉ đạo Hội LHPN các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho các nữ ứng cử viên, đặc biệt là các nữ ứng cử viên lần đầu tham gia ứng cử. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giám sát công tác bầu cử tại các địa phương theo kế hoạch của tỉnh.  

Thế Cường, Hội LHPN tỉnh Yên Bái

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video