• Mục tiêu giảm nghèo 2006 – 2010

    Giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới từ 26% (cuối 2005) xuống còn 15% (năm 2010), bình quân hơn 300 nghìn hộ thoát nghèo hàng năm, 5 năm phải giảm 38% số hộ nghèo.
  • Quy định về chuẩn hộ nghèo (2006 - 2010)

    Ngày 8/7/2005, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 170/2005/QĐ – TTg về việc ban hành chuẩn nghèo áp dụng cho giai đoạn 2006 – 2010
  • Trợ cấp 210.000 đồng/tháng cho trẻ nhiễm HIV/AIDS

    Theo quy định tại Thông tư số 16 do Bộ Lao động - Thương binh -Xã hội ban hành ngày 15/11/2004 (hướng dẫn thực hiện Nghị định số 168/2004 của Chính phủ về chính sách cứu trợ xã hội), trẻ em ở các cơ sở bảo trợ xã hội của nhà nước được cơ quan y tế...

TÂM ĐIỂM

HOẠT ĐỘNG HỘI

AN TOÀN CHO PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM

GƯƠNG PHỤ NỮ

Video