Chi tiết văn bản

V/v: Lùi thời gian tổ chức các hoạt động huy động đông người tôn vinh quảng bá áo dài dịp 8/3

Video