Chi tiết văn bản

V/v: Triệu tập dự Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 7 và Hội nghị lần thứ 9 BCH TW Hội LHPN Việt Nam

Video