VĂN BẢN CỦA HỘI


STT Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1
742/KH-ĐCT
17/02/2020
742-KH trien khai NQ7.pdf
2
741/KH-ĐCT
13/02/2020
741-KH giao luu chi hoi truong tieu bieu 2020.pdf
3
740/KH-ĐCT
11/02/2020
740-kh thi dua dac biet.pdf
4
218/TB-ĐCT
10/02/2020
218-TB DCT.pdf
5
3998/ĐCT-GĐXH
05/02/2020
CV3998.pdf
6
3999/ĐCT-TG
05/02/2020
CV3999.pdf
7
737/KH-ĐCT
04/02/2020
737 KH dong hanh bien cuong 2020.pdf
8
3990/ĐCT-TG
31/01/2020
3990.pdf
9
3951/ĐCT-TG
09/01/2020
3951-cv.pdf
10
460/BC-ĐCT
31/12/2019
460-Bao cao.pdf
( Tổng số: 14 văn bản)

Video