Văn bản dự thảo xin ý kiến

Xin ý kiến nhân dân.

Tiêu đề Kiểm tra VBDT
Ngày hết hạn 31/08/2019
Loại văn bản Đời sống và Xã hội
Lĩnh vực Văn hóa dân gian
Cơ quan
Văn bản đính kèm

DTVB_1565148470383List_Errors_QT_An_pham_19Jul.docx

Video