Văn bản dự thảo xin ý kiến

Xin ý kiến nhân dân.

Tiêu đề Kiểm tra Góp ý VB dự thảo
Ngày hết hạn 31/08/2019
Loại văn bản Đời sống và Xã hội
Lĩnh vực Hội họa ẩm thực
Cơ quan
Văn bản đính kèm

Video