Quảng Nam: Nâng cao năng lực cho doanh nghiệp nữ thân thiện với bảo tồn

20/07/2022
Từ ngày 18 – 21/7, Hội LHPN tỉnh Quảng Nam phối hợp với Hợp phần quản lý rừng bền vững thuộc Dự án quản lý rừng bền vững và bảo tồn đa dạng sinh học tổ chức 2 lớp tập huấn về kỹ thuật khởi nghiệp và lập kế hoạch kinh doanh cho các doanh nghiệp thân thiện với bảo tồn do nữ làm chủ, quản lý, doanh nghiệp có nhiều lao động nữ, phụ nữ có ý tưởng kinh doanh hoặc dự kiến mở rộng kinh doanh tại xã Tiên Cảnh, Tiên Lãnh (Tiên Phước) và xã Mà Cooih, Tư, A Ting (Đông Giang).
Học viên trình bày ý tưởng kinh doanh tại lớp tập huấn

Tham gia lớp tập huấn, học viên được trang bị kiến thức và một số kỹ năng cơ bản về khảo sát, phân tích thị trường, xây dựng ý tưởng hoặc mở rộng kinh doanh, lập kế hoạch kinh doanh, phương pháp tiếp cận chuỗi giá trị và chọn lựa chuỗi giá trị tiềm năng, gắn liền với bảo vệ và phát triển rừng...

Đây là một nội dung trong Chương trình hợp tác thực hiện hoạt động thúc đẩy các sáng kiến trao quyền cho phụ nữ về kinh tế và môi trường tại Quảng Nam trong năm 2022, thuộc Dự án quản lý rừng bền vững (QLRBV) và bảo tồn đa dạng sinh học do USAID tài trợ.

Lớp tập huấn hỗ trợ kỹ thuật khởi nghiệp và lập kế hoạch kinh doanh tại Tiên Phước

 

Các xã được chọn tập huấn lần này là các xã nằm trong vùng có nguy cơ mất rừng và suy thoái rừng cao theo Báo cáo đánh giá nguy cơ và rủi ro mất rừng và suy thoái rừng năm 2021 của Hợp phần QLRBV. Mục tiêu sau lớp tập huấn, chị em sẽ được nâng cao năng lực về lập kế hoạch phát triển kinh doanh, có những mô hình kinh doanh hiệu quả và được tiếp cận các khoản vay tín chấp để tạo sinh kế, thu nhập được cải thiện, từ đó góp phần giảm áp lực vào rừng và hạn chế/ngăn ngừa phát thải khí nhà kính.

Mục tiêu chương trình phối hợp của hai bên sẽ có ít nhất 08 kế hoạch kinh doanh của học viên được dự thảo tại lớp học. Có ít nhất 04 trong 08 mô hình/ý tưởng kinh doanh có tính khả thi cao để phát triển kinh doanh, và phù hợp với mục tiêu của dự án được lựa chọn. Ưu tiên lựa chọn mỗi huyện 02 mô hình, dựa vào các tiêu chí lựa chọn mô hình để Hợp phần QLRBV có thể tiếp tục hỗ trợ trong tương lai nếu phù hợp.

Thanh Hoá

Video

Thăm dò ý kiến

Tham gia đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và khởi sự kinh doanh

  • Đồng ý
  • Khác
Xem kết quả