Đề nghị mở rộng phạm vi, đối tượng thụ hưởng chính sách "đất cộng đồng" vùng dân tộc thiểu số

30/08/2023
Tại Hội nghị Đại biểu Quốc hội chuyên trách lần thứ 4, sáng 30/8, các đại biểu thảo luận, cho ý kiến vào dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Trong đó, một số đại biểu cho rằng, quy định về đất cộng đồng là bước tiến lớn, hướng tới bảo vệ đất dùng chung cho sinh hoạt cộng đồng của đồng bào dân tộc thiểu số.
Toàn cảnh hội nghị

Về trách nhiệm của Nhà nước trong quản lý đất đai đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số thể hiện trong dự thảo luật, đại biểu Dương Khắc Mai, Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Nông, cho rằng, việc quy định trách nhiệm của Nhà nước về đất đai đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó đối với chính sách về đất đai, hoạt động cộng đồng cho đồng bào dân tộc thiểu số, đại biểu đề nghị Chính phủ chỉ đạo cơ quan soạn thảo nghiên cứu xem xét lại nội dung này.

Đại biểu Dương Khắc Mai (trái), Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Nông tại hội nghị

Theo đại biểu Dương Khắc Mai, các hộ đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống tại các xã khu vực vùng I, II hoặc các vùng lân cận, xã, các khu vực vùng III rất khó khăn trong việc bố trí đủ đất sinh hoạt cộng đồng. Vì vậy, cơ quan soạn thảo cần nghiên cứu mở rộng phạm vi, đối tượng hưởng từ chính sách này.

Về đất cộng đồng cho đồng bào dân tộc thiểu số, đại biểu Nguyễn Lâm Thành, Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên, cho rằng việc quy định đất cộng đồng trong dự thảo Luật Đất đai là bước tiến lớn hướng tới bảo vệ đất dùng chung cho sinh hoạt cộng đồng, có ý nghĩa lớn đối với cộng đồng người dân tộc thiểu số, miền núi. Pháp luật về đất đai của nhiều nước trên thế giới cũng có những nội dung tương tự như quy định này.

Về quyền, nghĩa vụ của cộng đồng dân cư sử dụng đất, đại biểu đề nghị quy định các cộng đồng truyền thống có đất dùng chung được quyền góp vốn đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh để tăng hiệu quả kinh tế đối với cộng đồng này.

Đại biểu Nguyễn Lâm Thành, Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên tại hội nghị

Tranh luận lại với đại biểu Lâm Thành, đại biểu Dương Khắc Mai nhấn mạnh: về Điều 16 của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), đề nghị Chính phủ chỉ đạo Cơ quan soạn thảo xem xét nội dung các hộ đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống tại các khu vực I, II, lân cận vùng III gặp nhiều khó khăn trong việc bố trí đủ đất sinh hoạt cộng đồng.

Đại biểu Dương Khắc Mai đề nghị mở rộng phạm vi, đối tượng để thụ hưởng chính sách này, bởi "cộng đồng đồng bào dân tộc thiểu số rất cần đất sinh hoạt cộng đồng".

Chung mối quan tâm, đại biểu Phạm Trọng Nghĩa, Đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn, cho rằng đối với đồng bào dân tộc thiểu số, đất đai không chỉ có ý nghĩa về mặt kinh tế mà còn có ý nghĩa về tâm linh. Cần phải quan tâm đến văn hóa, phong tục, tập quán, truyền thống của đồng bào khi đưa ra các quy định về đất đai.

Do đó, đại biểu Trọng Nghĩa đề nghị bổ sung nguyên tắc: Tôn trọng tín ngưỡng, phong tục tập quán của đồng bào dân tộc thiểu số vào Điều 5 Dự thảo Luật làm cơ sở cho các chính sách quy định tại Điều 16.

Đại biểu Phạm Trọng Nghĩa, Đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn,

Tại hội nghị, các đại biểu cũng thảo luận tập trung vào các nội dung như: Về các chỉ tiêu sử dụng đất tại nội dung quy hoạch sử dụng đất quốc gia (Điều 251), quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh (Điều 65), quy hoạch sử dụng đất cấp huyện (Điều 65); Về căn cứ, điều kiện thực hiện thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng (Điều 80); Về giao đất, cho thuê đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất…

PNVN

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video