Điện Biên: Hơn 600 đại biểu tham gia Hội nghị triển khai dự án 8

25/04/2023
Ngày 19/4/2023, tỉnh Điện Biên đã tổ chức Hội nghị triển khai Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 - 2025.
Chủ toạ điều hành thảo luận trao đổi chia sẻ, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Dự án tại các địa phương

Dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Lò Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, bà Đỗ Thị Thu Thuỷ - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, trưởng Ban điều hành Dự án 8 cùng 626 đại biểu dự tại 69 điểm cầu.

Tại tỉnh Điện Biên, Dự án 8 được triển khai tại 92 xã, 954 thôn, bản đặc biệt khó khăn với 4 nội dung lớn, 13 hoạt động.

Chủ tịch Hội LHPN huyện Mường Chà Đoàn Lan Phương phát biểu ý kiến tại Hội nghị

Các chỉ tiêu chính đến năm 2025 phấn đấu: 540 Tổ truyền thông cộng đồng được thành lập và duy trì hoạt động (2023 thành lập 346 tổ); 160 Tổ tiết kiệm vay vốn thôn bản (TKVVTB), 50 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng được thành lập, củng cố, nâng cao chất lượng hoặc thành lập mới và duy trì; thành lập 27 Tổ/nhóm sinh kế có phụ nữ làm chủ hoặc đồng làm chủ (tổ nhóm sinh kế, tổ hợp tác, hợp tác xã) ứng dụng công nghệ 4.0 trong sản xuất và kết nối thị trường (2023: Hỗ trợ 24 tổ/nhóm sinh kế); 85 Câu lạc bộ thủ lĩnh của sự thay đổi của trẻ em được thành lập, nâng cao năng lực và hỗ trợ tổ chức hoạt động (2023: Thành lập 85 câu lạc bộ). Đảm bảo 80% phụ nữ thuộc nhóm dân tộc có tỷ lệ sinh con tại nhà cao được tuyên truyền, vận động, tư vấn kiến thức và tiếp cận với dịch vụ sinh đẻ an toàn. Tổ chức 235 Cuộc đối thoại chính sách cấp xã và cụm thôn bản được tổ chức tại các địa bàn đặc biệt khó khăn (2023 tổ chức 140 cuộc đối thoại). Tổ chức cho 80 Cán bộ nữ DTTS cấp huyện, cấp xã được nâng cao năng lực phù hợp.

Nhằm triển khai có hiệu quả Dự án 8, bảo đảm thiết thực, đúng với kế hoạch, đúng tiến độ và phù hợp với tình hình thực tế tại các địa phương, ông Lò Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp Hội Phụ nữ nêu cao vai trò, trách nhiệm, sáng tạo trong triển khai nội dung, hoạt động của Dự án và lưu ý một số vấn đề sau:

- Tăng cường quán triệt việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia nói chung, Dự án 8 nói riêng, cụ thể hoá các chỉ tiêu, giao kinh phí gắn liền với việc hoàn thành chỉ tiêu.

- Tập trung nghiên cứu các văn bản hướng dẫn triển khai; tích cực, chủ động trong việc phối hợp với các ngành, các cấp triển khai Dự án; kịp thời phản ánh, kiến nghị những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án để báo cáo UBND tỉnh kịp thời chỉ đạo các sở, ngành giải quyết theo chức năng, nhiệm vụ.

Đồng chí Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu, chỉ đạo tại Hội nghị

Việc triển khai các hoạt động của Dự án 8 nhằm mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức, hỗ trợ chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ, chăm sóc phụ nữ và trẻ em, góp phần thực hiện mục tiêu bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Hội LHPN tỉnh Điện Biên

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video