Đồng Nai: Hỗ trợ phụ nữ tham gia kinh tế tập thể, phát triển thương mại miền núi, dân tộc thiểu số

08/12/2023
Hội LHPN tỉnh Đồng Nai và Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đồng Nai vừa phối hợp tổ chức Hội nghị chuyên đề "Nâng cao vai trò của phụ nữ trong xây dựng, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn Đồng Nai".
Phụ nữ đồng bao X'tiêng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai dệt thổ cẩm truyền thống

Ngày 1/12, tại Hội nghị chuyên đề "Nâng cao vai trò của phụ nữ trong xây dựng, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn Đồng Nai", ông Đỗ Phước Dũng, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Đồng Nai, cho biết: Những năm qua, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đồng Nai đã tích cực phối hợp với Hội LHPN tỉnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về khởi nghiệp, phát triển kinh doanh và nhất là vai trò, vị trí của phụ nữ trong xây dựng và phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn, hỗ trợ thành lập mô hình kinh tế tập thể do phụ nữ quản lý; đặc biệt là phụ nữ dân tộc thiểu số ở vùng trung du, miền núi của tỉnh như: Người Hoa, Nùng, Tày, Khmer...

Tính đến tháng 9 năm 2023, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có 383 hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, thu hút hơn 47 ngàn thành viên và 7 ngàn lao động. Trong đó các hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân có phụ nữ làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc chiếm khoảng 16%; phụ nữ làm Phó Giám đốc chiếm hơn 35%. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh có 802 tổ hợp tác với trên 28 ngàn tổ viên, hơn 50% lực lượng lao động là phụ nữ.

Hội nghị chuyên đề "Nâng cao vai trò của phụ nữ trong xây dựng, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn Đồng Nai". Ảnh: BAVN

Theo Hội LHPN tỉnh Đồng Nai, trong 5 năm qua, Hội đã giúp 1.576 hộ thoát nghèo/cận nghèo theo tiêu chí đa chiều; hỗ trợ 3.253 phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh. Thông qua sinh hoạt chi, tổ Hội và các buổi truyền thông, Hội đã tuyên truyền, vận động hội viên cố gắng lao động sản xuất, không trông chờ, ỷ lại; thực hiện tiết kiệm bằng nhiều hình thức, tạo điều kiện cho chị em vay các nguồn vốn ưu đãi, giúp đỡ nhau thoát nghèo bằng nhiều hình thức như hỗ trợ con giống, ngày công lao động...

https://phunuvietnam.vn/

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video